Angielski/Czasy/Present continuous

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PRESENT CONTINUOUS[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]
I am travelling
going
playing
He
She
(It)
is
We
You
They
are

Końcówka ing NIE JEST do wszystkich czasowników!

Pytania[edytuj]
Am I travelling
going
playing
Is he
she
(it)
Are we
you
they
Przeczenia[edytuj]
I am not travelling
going
playing
He
She
(It)
is
We
You
They
are


Cechy charakterystyczne[edytuj]

W większości przypadków jeżeli czasownik zakończony jest literą 'e' po dodaniu końcówki '-ing' litera ta jest opuszczana np.

compare - comparing; glare - glaring; stare - staring

Istnieje grupa czasowników kończących się literą 'e', której nie opuszczamy tworząc present participle. Są to m. in.:

age -ageing; agree -agreeing; disagree - disagreeing; dye -dyeing; free - freeing; knee - kneeing
referee -refereeing; singe - singeing; tiptoe - tiptoeing

Jeśli tworzymy present participle czasowników zakończonych literami 'ie' wówczas zastępujemy je literami 'ying':

tie - tying; die - dying; lie - lying

W przypadku czasowników jednosylabowych oraz niektórych dwusylabowych zakończonych spółgłoską przed którą znajduje się samogłoska, po dodaniu końcówki '-ing' spółgłoska ta ulega podwojeniu np.

set - setting nod - nodding control - controlling


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]
 • now
 • at the moment
 • at present
 • nowadays
 • today
 • this month
 • this week
 • tonight

Zastosowanie[edytuj]

Czas Present Continuous stosowany jest w celu wyrażenia:


 1. Czynności trwającej obecnie. Czynność taka może dodatkowo być określona wyrażeniem czasowym 'now', 'at the moment', 'at the present moment' np.
  I am listening to classical music at the moment. Are the children playing in the park now? Where is he going right now?


 2. Czynności wykonywanej obecnie, choć niekoniecznie w momencie, gdy o niej mówimy np.
  We are driving to the seaside, but we have stopped for lunch. Michael is cutting the grass in the garden this morning. Many species of animals are dying out.


 3. Czynności wykonywanej w określony sposób tymczasowo lub w drodze wyjątku np.
  Only this month, we are working till six... We're cutting the prices this week.


 4. Czas Present Continuous może być stosowany z czasownikami opisującymi zachodzące zmiany lub trwające procesy dla podkreślenia ich ciągłości np.
  Times are changing and so are people. The water in the river is getting dirtier and dirtier.


 5. Present Continuous jest często stosowany z przysłówkami: always, constantly, continually lub forever dla podkreślenia czynności powtarzającej się. Zastosowanie to często dotyczy czynności, która może być irytująca dla osoby opisującej ją i dlatego tak wyrażone znaczenie może mieć zabarwienie niezadowolenia lub krytyki np.
  You are always forgetting to lock the door. My old car is continually giving me trouble. Why are the neighbours children always screaming?


 6. Czynności zaplanowanej w nieodległej przyszłości. Używając czas Present Continuous w tym znaczeniu należy pamiętać o konieczności zastosowania wyrażenia czasowego określającego czas wykonania danej czynności. W przeciwnym razie może ona zostać zinterpretowana jako czynność trwająca w chwili obecnej np.
  What are you doing this evening? I am going to the cinema. The Parkers are visiting us tomorrow. We are leaving soon.