Angielski/Koordynacja/Powtórzenie i ćwiczenia lekcji 1-3/Odpowiedzi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Archive Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Odpowiedzi do ćwiczeń z powtórki lekcji 1-3

1. PC = Present Continuous; PS = Present Simple

A) PS
B) PC
C) PS
D) PS
E) PC

2.

A) I am jumping now. → (Ja) skaczę (teraz).
B) He is eating supper. → On je kolację.
C) Is he doing his homework at the moment? → Czy on robi w tej chwili zadanie domowe?
D) They are not running, because they are tired. → Oni nie biegną, bo są zmęczeni.

3. A) He usually goes to bed early. B) Be quiet, I am studying! C) I like chocolate. D) They always eat breakfast. E) I love swimming. 4.