Przejdź do zawartości

Angielski/Koordynacja/Powtórzenie i ćwiczenia lekcji 1-3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Archive Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Present Simple

Present Simple, którego podstawowym zadaniem jest wyrażanie czynności odbywających się nie teraz, ale z reguły, czasami, raz na jakiś czas, często, codziennie, stale, rzadko, nigdy. W ten sposób mówi się o prawach natury: „Słońce wschodzi na wschodzie”, „Woda wrze w temperaturze 100°C”, itp.

Budowa zdań twierdzących: Podmiot + czasownik + przedmiot czynności:

I        eat     breakfast every morning.
You       eat     meat only on Sundays.
She/He/It    eats    chocolate once (1x) a year / at Christmas.
We       drink    alcohol only on special occasions.
You       drink    wine very rarely.
They   never drink    any alcohol.

W języku polskim czasownik „palić” (ang. „to smoke”) ma tą samą formę niezależnie od tego, czy czynność odbywa się „teraz” czy „w ogóle”. W języku angielskim natomiast musimy zmienić formę, porównaj te dwa przykłady:

1. Ja palę papierosa (teraz) – I am smoking a cigarette. (Present Continuous)
2. Ja palę papierosy (to jest mój nawyk, zwyczaj, nałóg) – I smoke cigarettes. (Present Simple)

Zwróć uwagę na końcówkę s dodawaną do czasownika w 3. osobie liczby pojedynczej.

Więcej o Present Simple w poprzedniej lekcji.

Ćwiczenia

1. Zdecyduj, którego z dwóch czasów użyć, gdy mówimy:

A) o gustach i upodobaniach,
B) o tym, co właśnie robimy,
C) o stałych prawach natury,
D) o nawykach i codziennych czynnościach,
E) o tym, co dziś robimy.

2. Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując czasowniki z nawiasu w takiej formie, by powstał czas Present Continuous. Przetłumacz zdania.

A) I .............. (jump) now.
B) He .............. (eat) supper.
C) ..... he ......... (do) his homework at the moment?
D) They .............. (not/run), because they are tired.

3. Zdecyduj, którego czasu trzeba tu użyć. Wypełnij puste miejsca, tak żeby powstały poprawne zdania.

A) He usually .................. (go) to bed early.
B) Be quiet, I .................. (study)!
C) I .................. (like) chocolate.
D) They always .................. (eat) breakfast.
E) I love .................. (swim).

odpowiedzi