Angielski/Mówienie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Introduction - Wprowadzenie[edytuj]

W tej lekcji:

 • poznasz czasowniki związane z pochodzeniem, zamieszkaniem,
 • poznasz przeczenia,
 • poznasz kolory,
 • poznasz czas Present Simple,
 • poznasz zasadę pisania there is, there are,
 • poznasz zaimki wskazujące.

Vocabulary[edytuj]

 • I am from... – Jestem z...
 • I come from... – Pochodzę z...
 • from – z
 • in – w
 • I live in – Mieszkam w
 • exactly – dokładnie

UWAGA! Nie wkuwaj zwrotów, nie rozumiejąc słów, z których się składają! Zauważaj drobne różnice, np. I'm from/I come from różnią się niewiele, ale jednak są czymś innym – w dodatku inaczej się je odmienia.

Colours[edytuj]

Zwroty grzecznościowe[edytuj]

Mr oraz Mrs stosujemy przed nazwiskiem. Pierwsze oznacza "pan", a drugie "pani". Mr korzystamy przed nazwiskiem mężczyzn (zarówno żonatych jak i kawalerów). Mrs jest natomiast używane do kobiet zamężnych. Obok Mr i Mrs jest Miss dla kobiet niezamężnych. Obecnie coraz częściej stosuje się dla kobiet formę Ms, która jest ogólna. Jeśli chcemy być szczególnie uprzejmi, a nie znamy nazwiska czyjejś osoby możemy mówić Sir (dla mężczyzn) oraz Madam (dla kobiet).

Grammar[edytuj]

Present Simple Tense[edytuj]

Język angielski jest znany z dużej liczby czasów. Najłatwiejszym czasem jest Present Simple Tense, czyli czas teraźniejszy prosty. Korzystamy z niego, gdy mówimy o:

 • czynnościach zwyczajowych i powtarzających się, czyli na przykład I often go to the park.
 • czynności charakteryzującej dane osobę lub rzecz, czyli na przykład He likes milk.
 • rzeczach ogólnie wiadomych, zjawiskach fizycznych, etc., czyli na przykład Water boils in 100 degrees centigrade.

Odmiana czasownika jest łatwa. Z bezokolicznika (np. to learn – uczyć się) usuwamy to. Po osobie podajemy czasownik, a przy trzeciej osobie liczby pojedynczej (he/she/it) dodajemy -s. Jeśli czasownik jest zakończony na -ch, -s, -sh, -x oraz -o końcówką nie jest -s, a -es.

Budowa zdań[edytuj]

1. Twierdzące.

 Podmiot + orzeczenie + dopełnienie
  I     eat      breakfast every morning
  You    eat      meat only on Sundays
 She/He/It  eats,     chocolate once(1x) a year/ at Christmas
  We     drink     alcohol only on special occasions    
  You    drink     wine very rarely
  They   never drink   any alcohol

Uwaga! Zauważ, że w 3 osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika s.

2. Przeczące.

Podmiot  +  forma do przeczeń  +  czasownik  +  dopełnienie
  I     don't          eat       meat
  You    don't          eat       meat
 She/He/It  doesn't         eat       meat
  We    don't          eat       meat   
  You    don't          eat       meat 
  They   don't          eat       meat

Uwaga! W 3os.l.p zamiast don’t mamy doesn’t. Dlatego czasownik nie ma już końcówki s. Została ona przeniesiona.

don’t = do not

doesn’t = does not

Długich form używamy jedynie w oficjalnych pismach.

3. Pytania.

Do/Does  +  podmiot  +  czynność  +  dopełnienie
Do      I       work      here?
Do      you      work      here?
Does     he      work      here?
Does     she      work      here?
Does     it      work      here?
Do      we      work      here?
Do      you      work      here?
Do      they     work      here?

Uwaga! W 3os. l.p mamy does zamiast do. Dlatego sam czasownik zostaje bez s.

Odpowiedzi Yes, I/you/we/they do. Yes, he/she/it does. No, I/you/we/they don't No, he/she/it doesn't.

Przykładowe zdania.

 • I don’t drink tea.
 • She eats apples.
 • Do you drink coffee?
 • He doesn’t eat apples.
 • Does she drink tea?

Określanie częstotliwości czasu z Present Simple[edytuj]

Przy stosowaniu Present Simple warto zapoznać się z określeniami częstotliwości czasu:

 • never – nigdy
 • every month – co miesiąc
 • sometimes – czasami
 • usually – zazwyczaj
 • rarely – rzadko
 • seldom – rzadko
 • often – często
 • every day – codziennie
 • always – zawsze

Są one umieszczane pomiędzy osobą, a czasownikiem. Wyjątkiem jest sometimes, który może znaleźć się zarówno na początku, w środku i na końcu zdania.

Przykładowe zdania:

 • I usually go to school.
 • What do you usually do on Tuesdays?
 • I always wash my hands before eating.
 • I like apples.
 • I like eating apples.

+ing w Present Simple[edytuj]

Gdy mówisz, że lubisz coś robić, do bezokolicznika dodajesz końcówkę -ing, np. I like eating pizza., ale: I like pizza (rzeczownik bez -ing).

There is, there are[edytuj]

Warto w podstawach także poznać wyrażenia there is i there are (znajduje się, znajdują się). W kolejnych lekcjach będą one potrzebne do wielu ćwiczeń oraz konwersacji.

Przykłady:

 • There is a TV set in the room. – W pokoju znajduje się telewizor.
 • There are books in your desk. – Książki znajdują się na twoim biurku.

Jeżeli chcemy zadać pytanie, w ramach szyku przestawnego zamieniamy is/are z there.

Przykłady:

 • Is there a TV set in the room? – Czy w pokoju znajduje się telewizor?
 • Are there books in your desk? – Czy na twoim biurku znajdują się książki?

Na co dzień, aby odpowiedzieć na pytanie z is there lub are there mówimy po prostu Yes, there is. lub No, there isn't (i odpowiednio dla there are).

Zaimki wskazujące this, that, these, those[edytuj]

Zaimki this i that znaczą odpowiednio: to i tamto. This stosujemy, gdy rzecz, zwierzę, osoba, o którym mówimy jest blisko nas. That, gdy dany obiekt jest w oddaleniu. These i those to odpowiedniki this i that dla liczby mnogiej.

Przykłady:

 • This is a pen. – To jest pióro.
 • These are my balls. – To są moje piłki.
 • That is your cat. – Tamten kot jest twój.
 • Those dogs are black. – Tamte psy są czarne.

Reading[edytuj]

Flaga języka angielskiego
Flaga języka angielskiego
Text
Text
TextI am Polish
Dialog
 • What's your name?
 • My name's Emma Vetto.
 • Where are you from?
 • I'm from Italy.

 • Where do you come from?
 • I come from Poland.
 • What's your nationality?
 • I'm Polish.
 • Where exactly do you live in Poland?
 • I live in Cracow.

Exercises[edytuj]

Odpowiedz po angielsku na pytania:

 • Do you come from Poland?
 • Do you like pizza?
 • What's your nationality?
 • How often do you drink coffee?

Przetłumacz zdania.

 • I don’t like fruit.
 • I always drink milk for breakfast.
 • I eat dinner every day.

Wiedząc, że ever to każdy/każdego, a:

 • day – dzień,
 • week – tydzień,
 • month – miesiąc,
 • year – rok,

przetłumacz zdania:

 • I watch TV every day.
 • I play computer games every week-end.
 • I visit a portrait gallery every month.
 • Christmas is celebrated every year in Poland.

Przetłumacz tekst: A/ na polski:

My name's Peter. I live in London, England. I'm English. I'm a Biology teacher. My hobby is cycling. I ride a bike on Mondays and Fridays. I love apples. I hate washing the dishes.

B/ na angielski:

Nazywam się Magda i mieszkam w Warszawie. Mam 11 lat. Chodzę do szkoły od poniedziałku do piątku. Lubię pływać i grać na pianinie. Mój brat nie lubi słuchać pianina. On uwielbia grać w koszykówkę. (On) gra w koszykówkę codziennie.

Napisz, co zazwyczaj robisz w czwartek. Wykorzystaj wiadomości o czasie Present Simple.