Axiom/Środowisko pracy skompilowanej aplikacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Informacje ogólne[edytuj]

Skompilowany do formy binarnej program korzystającey z systemu AXIOM, na przykład gra, wymaga do swej pracy odpowiednio skonfigurowanego środowiska pracy. Próba uruchomienia takiego programu bez właściwie skonfigurowanego środowiska prawdopodobnie zakończy się komunikatem błędu z informacją o braku odpowiednich bibliotek (np. Axiom.dll).

Zawartość katalogów programu[edytuj]

Pliki konfiguracyjne[edytuj]

W katalogu z programem musi znaleźć się plik konfiguracyjny EngineConfig.xlm, który określaja ścieżki do materiałów, tekstur, modelów itp. Typowy plik konfiguracyjny wygląda następująco:

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <EngineConfig xmlns="http://tempuri.org/EngineConfig.xsd">
      <FilePath type="Folder" src="Media/Textures"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/Icons"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/Fonts"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/Meshes"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/Skeletons"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/Materials"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/Overlays"/>
      <FilePath type="Folder" src="Media/GpuPrograms"/>
      <FilePath type="ZipFile" src="Media/Archives/Fresnel.zip"/>
      <FilePath type="ZipFile" src="Media/Archives/Water.zip"/>
      <FilePath type="ZipFile" src="Media/Textures/SkyBoxes.zip"/>
      <FilePath type="ZipFile" src="Media/Archives/chiropteraDM.zip"/>
    </EngineConfig>

W takiej postaci zakłada on, że w katalogu projektu posiadasz podkatalog Media ze strukturą i zawartością taką jak w pakiecie Axiom media dostępnym na SourceForge. Jeżeli zawartość ta jest rozmieszczona inaczej w kolejnych liniach FilePath trzeba umieścić prawidłowe ścieżki. Dla użytkowników Windows: separatorem nazw podkatalogów jest znak slash "/" a nie backslash "\". Brak prawidłowej definicji ścieżek spowoduje przerwanie pracy systemu i zapisanie błędu w pliku logu.

Biblioteki[edytuj]

W katalogu z programem skompilowanym muszą znaleść się wszystkie biblioteki z których korzysta.

Przede wszystkim muszą się tu znaleść:

 • Axiom.dll - główna biblioteka zawierająca system Axiom
 • Co najmniej jedna z bibliotek zawierjących powiązania do systemu operacyjnego (Axiom.Platforms.Win32.dll lub Axiom.Platforms.SDL.dll)
 • Co najmniej jeden z systemów reenderingu grafiki (Axiom.RenderSystems.DirectX9.dll lub Axiom.RenderSystems.OpenGL.dll)

Prawdopodobnie będziesz jeszcze potrzebował dodatkowych bibliotek podsystemów Axiom:

 • Axiom.Demos.dll
 • Axiom.Plugins.CgProgramManager.dll
 • Axiom.Plugins.ParticleFX.dll
 • Axiom.SceneManagers.Bsp.dll
 • Axiom.SceneManagers.Octree.dll

Oraz bibliotek związanych z systemami operacyjnymi i systemami reenderingu grafiki:

 • cg.dll
 • cgGL.dll
 • DevIL.dll
 • freeglut.dll
 • glfw.dll
 • ICSharpCode.SharpZipLib.dll
 • ILU.dll
 • ILUT.dll
 • jpeg.dll
 • libpng12.dll
 • nvparse.dll
 • OpenAL32.dll
 • SDL.dll
 • SDL_gfx.dll
 • SDL_image.dll
 • SDL_mixer.dll
 • SDL_net.dll
 • SDL_ttf.dll
 • smpeg.dll
 • Tao.Cg.dll
 • Tao.DevIl.dll
 • Tao.OpenGl.dll
 • Tao.OpenGl.ExtensionLoader.dll
 • Tao.OpenGl.Glu.dll
 • Tao.Platform.Windows.dll
 • wrap_oal.dll
 • zlib1.dll

Wszystkie te biblioteki są zawarte w pakietach Axiom dostępnych na stronach Axiom Engine's SourceForge. Proszę zwrócić uwagę, że wersje niektórych z bibliotek są związane z wersją systemu Axiom. W przypadku naszego podręcznika stosujemy te które są związane z wersją Hobbiton.

Pliki mediów[edytuj]

W zależności od konfiguracji zapisanej w pliku EngineConfig.xlm w odpowiednich podkatalogach muszą znaleść się pliki mediów czyli pliki zawierające grafikę, czcionki itp. (lub jeśli tak zdefiniowano mogą też być w samym katalogu programu). Ścieżki w EngineConfig.xlm mogą być podawane w sposób bezwzględny lub względny w stosunku do katalogu programu.