Axiom/Środowisko projektowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Struktura katalogów[edytuj]

Budując i uruchomiając aplikację opartą na AXIOM musimy zagwarantować, że kompilator i pliki wykonywalne będą mogły znaleźć wszystkie zależności, czyli pliki jakie potrzebują.

Podczas kompilacji będziemy potrzebować:

 • klas i jądra programu w postaci plików *.cs
 • biblioteki referencyjnej Axiom Axiom.dll

Natomiast skompilowany program będzie potrzebował w tym samym katalogu w którym został utworzony:

 • pozostałych bibliotek dll jak to opisano w rozdziale Środowisko pracy skompilowanej aplikacji
 • pliku EngineConfig.xml, w którym gdy używasz takich mechanizmów znajdowania zasobów, jaki jest w ExampleApplication.cs określa się ścieżki do tekstur, siatek i skryptów
 • dodatkowych plików mediów (*.zip, *.png, *.particle, *.mesh itp.) w katalogach opisanych w pliku EngineConfig.xml.

W pliku .xml powinny być ustawione właściwe ścieżki. Jeśli tak nie jest, Axiom może nie uruchomić się i zgłosić bład do pliku logu. Najłatwiej skonfigurować wszystko poprzez skopiowanie konfiguracji z przykładów z AXIOM, jednak ponieważ używają one względnej ścieżki mogą pojawiają się problemy, jeśli program nie znajduje się w tej samej względnej lokacji. Jeśli przenosisz swoją aplikację gdzie indziej będziesz musiał także przestawić ścieżki odpowiednio gdzie indziej.

Typowy rozkład katalogów wygląda następująco:

AXIOM_HOME
    ├───bin         
    │   ├───debug     (binaria tworzone w wersji do debuggowania)
    │   └───release    (binaria tworzone do właściwej wersji)
    ├───Media        (pliki mediów, czcionki, modele, siatki 3D, grafika itp)
    │   ├───Archives   
    │   ├───BrowserImages 
    │   ├───Fonts    
    │   ├───GpuPrograms 
    │   ├───Icons     
    │   ├───Materials   
    │   ├───Meshes    
    │   ├───Overlays   
    │   ├───Skeletons   
    │   └───Textures   
    └───Projects       (katalog przykładów)


Microsoft Visual C# 2008 Express[edytuj]

 1. Uruchom VC# i utwórz nowy projekt 'Console Application'.
 2. Wpisz nazwę swojego projektu.
 3. Po utworzeniu upewnij się że masz otwary plik 'Program.cs'.
 4. Zamień jego całą zawartość na podaną w rozdziale "Zalążek programu AXIOM" ("Zalążek programu w środowisku programistycznym").
 5. Dodaj nowy obiekt ("new item" prawym klawiszem myszy na nazwie projektu) typu Class i nazwij go "ExampleApplication.cs".
 6. Zamień jego całą zawartość na podaną w rozdziale "Zalążek programu AXIOM" ("Klasa ExampleApplication").
 7. Zapisz projekt.
 8. W utworzony katalog "debug" (i ewentualnie "relase") wkopiuj całą zawartość tak samo nazwanych katalogów z dystrybucji Axiom.
 9. Pliki ICSharpCode.SharpZipLib.dll i Tao.DevIl.dll ustaw na read-only.
 10. Wyedytuj i wprowadź właściwe ścieżki do pliku EngineConfig.xml.
 11. Uruchom ponownie środowisko VS i otwórz zapisany projekt.
 12. Dodaj referencję do pliku Axiom.dll.
 13. Zapisz ponownie projekt.