Przejdź do zawartości

BasicC

0% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Opis języka programowania BasicC - nakładki na język C oraz JavaScript umożliwiającej stosowanie składni zbliżonej do języka Basic, dzięki czemu programowanie jest prostsze, a kod bardziej przejrzysty. Ponadto zawiera dodatkowe funkcje, w tym obsługę biblioteki SDL - grafika, dźwięk, obsługa urządzeń oraz graficzny interfejs wprowadzania - GEM: przyciski, pola edycji, okno komunikatów, selektor plików. Ułatwia naukę programowania w C, SDL i JavaScript, świetnie nadaje się do programowania wieloplatformowych gier.
Uwaga ! Strona jest tworzona przez autora BasicC i może zawierać informacje dotyczące nowszych, jeszcze nie opublikowanych jego wersji.

Spis treści[edytuj]

Basic C[edytuj]

Podstawowe wiadomości
Czym jest, jak działa, konfiguracja
Zmienne, operatory i funkcje matematyczne
Deklaracja zmiennych, proste operacje matematyczne, operatory logiczne
Podstawowe komendy
Funkcje, procedury, instrukcje sterujące, typy i zmienne...
Podstawowe procedury wejścia i wyjścia
Wprowadzanie danych z klawiatury i wyświetlanie na ekranie
Czytanie i pisanie do plików
Obsługa plików w praktyce
Generowanie liczb pseudo-losowych
Rand, Random, Randomize
Napisy (Łańcuchy znaków)
Przechowywanie, operacje, konwersje

Basic SDL[edytuj]

SDL i BasicC
Instalacja SDL, obsługa w BasicC, zadeklarowane stałe i zmienne
Okno SDL
Inicjacja SDL i obsługa głównego okna graficznego
Badanie obiektów
Kolizje, odległość, kierunek
Projektor (renderer)
Obsługa "projektora" i kolorów
Operacje na obrazach
Ładowanie, tworzenie i przekształcanie obrazów
Obsługa zdarzeń systemowych
Klawiatura, joystick, ekran dotykowy, zdarzenia okienne
Rysowanie podstawowych figur
Punkt, linia, prostokąt, koło
Wyświetlanie tekstu
Wyświetlanie czcionki bitmapowej i wektorowej
Obsługa plików
Uniwersalny interfejs obsługi plików
Odtwarzanie dźwięków i muzyki
Obsługa biblioteki BasicSND oraz SDL_mixer
Czas i zakończenie SDL
Obsługa czasu i wyjście z SDL

Basic GEM[edytuj]

Podstawowe wiadomości
Czym jest, jak działa, konfiguracja
Okna GEM
Okienko GEM, okno komunikatu, okno wybierania pliku
Obiekty GEM
Przyciski, pola tekstowe, obsługa menu

Basic WWW[edytuj]

Podstawowe wiadomości
Czym jest, jak działa, konfiguracja
Programy WWW
Zasady tworzenia programów działających w przeglądarkach WWW
Kompatybilność
Różnice między standardowym BasicC a przeglądarkowym

Strona autora BasicC[edytuj]

https://rosy.prv.pl/

BasicC do pobrania:

https://robosy.itch.io/basicc