BasicC/Czas

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pause(ms)[edytuj]

Wstrzymuje działanie programu na ms milisekund. Przy włączonej synchronizacji z ekranem (vsync) przerwa może mieć inną długość. Wywołuje SDL_Delay(ms);

SDLTime[edytuj]

Podje ilość milisekund od uruchomienia programu. Wywołuje SDL_GetTicks()

SDLQuit[edytuj]

Zamyka SDL i obiekty otwarte przez BasicSDL, usuwa tekstury. Wykonuje:

if(SDLSurface) SDL_FreeSurface(SDLSurface);
	if(BASFont) SDL_DestroyTexture(BASFont);
	if(SDLTexture) SDL_DestroyTexture(SDLTexture);
	if(SDLRenderer) SDL_DestroyRenderer(SDLRenderer);
	if(SDLWindow) SDL_DestroyWindow(SDLWindow);
	Uint8 j;
	for(j=0;j<MAXJOYS;++j) if(SDL_JoystickGetAttached(SDLJoystick[j])) SDL_JoystickClose(SDLJoystick[j]);
#ifdef BasicSND
	quit_soundsystem();
#endif
#ifdef SDL_MIXER_H_
	if(MixMusic) Mix_FreeMusic(MixMusic);
	Mix_CloseAudio();
	Mix_Quit();
#endif
#ifdef SDL_TTF_H_
	if(TTFFont) TTF_CloseFont(TTFFont);
	TTF_Quit();
#endif
	SDL_Quit();