Przejdź do zawartości

Biologia dla liceum/Dziedziczenie/Biosynteza białka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Biosynteza białek to proces, w którym komórki budują białka, które są niezbędne do budowy i funkcjonowania organizmów żywych. Proces obejmuje translację informacji genetycznej z DNA na RNA, a następnie na białka. W tym artykule omówimy etapy biosyntezy białek oraz rolę różnych cząsteczek i struktur w tym procesie.

  • Transkrypcja

Pierwszym etapem biosyntezy białek jest transkrypcja, czyli proces kopiowania informacji genetycznej z DNA na RNA. Podczas transkrypcji enzym zwany polimerazą RNA wiąże się z określonym regionem DNA zwanym promotorem i zaczyna syntetyzować jednoniciową cząsteczkę RNA zwaną informacyjnym RNA (mRNA). Cząsteczka mRNA jest komplementarna do matrycy DNA i przenosi informację genetyczną z DNA do rybosomu, gdzie zostanie przetłumaczona na białko.

  • Tłumaczenie

Kolejnym etapem biosyntezy białek jest translacja, czyli proces syntezy białka z informacji genetycznej zakodowanej w cząsteczce mRNA. Translacja zachodzi na rybosomie, który jest złożoną strukturą złożoną z białek i rybosomalnego RNA (rRNA). Rybosom odczytuje kod genetyczny na cząsteczce mRNA i wykorzystuje go do złożenia cząsteczki białka z poszczególnych aminokwasów.

  • Aktywacja aminokwasów

Zanim translacja może się rozpocząć, aminokwasy muszą zostać aktywowane przez przyłączenie ich do określonej cząsteczki zwanej transferowym RNA (tRNA). Każda cząsteczka tRNA jest specyficzna dla określonego aminokwasu i ma unikalną sekwencję nukleotydów, która pozwala jej wiązać się zarówno z aminokwasem, jak i cząsteczką mRNA.

  • Inicjacja

Proces translacji rozpoczyna się od związania rybosomu z cząsteczką mRNA. Rybosom skanuje cząsteczkę mRNA, aż znajdzie określoną sekwencję nukleotydów zwaną kodonem start. Kodon start sygnalizuje początek sekwencji kodującej białko i zwykle jest to AUG, który koduje aminokwas metioninę.

  • Wydłużenie

Podczas wydłużania rybosom porusza się wzdłuż cząsteczki mRNA, dodając jeden po drugim aminokwasy do rosnącego łańcucha białkowego. Rybosom odczytuje kod genetyczny na cząsteczce mRNA i dopasowuje go do odpowiedniej cząsteczki tRNA, która dostarcza właściwy aminokwas do rybosomu. Rybosom następnie tworzy wiązanie peptydowe między aminokwasem a rosnącym łańcuchem białkowym.

  • Zakończenie

Proces translacji kończy się, gdy rybosom osiągnie kodon stop na cząsteczce mRNA. Kodon stop sygnalizuje koniec sekwencji kodującej białko, a rybosom uwalnia nowo zsyntetyzowaną cząsteczkę białka. Cząsteczka białka przechodzi następnie fałdowanie i modyfikację, aby osiągnąć ostateczną strukturę i funkcję.

Podsumowując, biosynteza białek jest złożonym procesem obejmującym transkrypcję informacji genetycznej z DNA na RNA oraz translację sekwencji RNA na cząsteczkę białka. Proces wymaga koordynacji różnych cząsteczek i struktur, w tym polimerazy RNA, rybosomów, cząsteczek tRNA i aminokwasów. Zrozumienie procesu biosyntezy białek jest niezbędne do zrozumienia budowy i funkcji białek, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych.