Przejdź do zawartości

C++/Algorytmy w STL/Operacje numeryczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

accumulate()[edytuj]

accumulate( iterator początek, iterator koniec, wartość )
accumulate( iterator początek, iterator koniec, wartość, funkcja )
Działanie
sumuje ciąg elementów

inner_product()[edytuj]

inner_product( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_wyniku, wartość )
inner_product( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_wyniku, wartość, funkcja_dodawania, funkcja_mnozenia )
Działanie
oblicza iloczyn skalarny na elementach dwóch ciągów

adjacent_difference()[edytuj]

adjacent_difference( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_wyniku)
adjacent_difference( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_wyniku, funkcja )
Działanie
oblicza różnice pomiędzy sąsiadującymi elementami w ciągu

partial_sum()[edytuj]

partial_sum( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_wyniku)
partial_sum( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_wyniku, funkcja )
Działanie
oblicza sumy częściowe ciągu elementów