Przejdź do zawartości

C++

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Witamy w kursie C++ na Wikibooks. Podręcznik ten przybliży ci podstawy C++ - języka programowania, który obecnie ma prawdopodobnie największy wpływ na tworzenie programów komputerowych. Nauczymy cię też programowania obiektowego i ogólnego, wykorzystującego szablony; pokażemy też, jak wykorzystywać standardową bibliotekę STL.

Prace nad podręcznikiem trwają - nie jest on ukończony. Z chęcią powitamy każdą pomoc - nie musisz pytać się nikogo o pozwolenie na rozwijanie tego kursu, przeczytaj jednak rozdział Dla autorów oraz ewentualne strony dyskusji. Jeśli zamierzasz jedynie korzystać z zawartych tu informacji - nie bój się poprawiać literówek. Miłej lektury!

Podręcznik języka C.
Podstawy języka C, jednocześnie wstęp do niniejszej książki

Spis treści[edytuj]

Wstęp[edytuj]

 1. O języku C++ Etap rozwoju: 50% (w dniu 04.01.2005)
  Opis i historia
 2. O podręczniku Etap rozwoju: 75% (w dniu 12.02.2005)
  Autorzy, źródła, jak czytać ten podręcznik

Część 1: Podstawowe mechanizmy C++[edytuj]

 1. Przestrzenie nazw Etap rozwoju: 75% (w dniu 13.04.2006)
  Wprowadzenie pojęcia przestrzeni nazw, przestrzeń nazw std
 2. Zmienne Etap rozwoju: 50% (w dniu 12.02.2006)
  Nowe sposoby deklaracji, kontrola typów w C++, nowe sposoby rzutowania
 3. Referencje Etap rozwoju: 50% (w dniu 12.02.2006)
  Porównanie ze wskaźnikami, zastosowanie do przekazywania argumentów do funkcji
 4. Rvalue-referencje i przenoszenie wartości Etap rozwoju: 00% (w dniu 14.11.2014)
  Wprowadzony w C++11 mechanizm przenoszenia zawartości obiektów
 5. Funkcje inline Etap rozwoju: 50% (w dniu 11.03.2006)
  Krótki opis funkcji inline
 6. Przeciążanie funkcji Etap rozwoju: 00% (w dniu 04.01.2005)
  Po co i jak można przeciążać funkcje i jak tego nie da się robić
 7. Zarządzanie pamięcią Etap rozwoju: 25% (w dniu 11.03.2006)
  Jak w C++ dynamicznie zarządzać pamięcią z użyciem operatorów new i delete
 8. Strumienie
  Obsługa strumieni wejścia i wyjścia, czytanie i pisanie do plików, obiekty std::istream i std::ostream
 9. C++11 - wybrane nowe elementy standardu
  Pętla for po kolekcji, typy wyliczeniowe, typy całkowitoliczbowe

Część 2: Podstawy programowania obiektowego[edytuj]

 1. Czym jest obiekt Etap rozwoju: 75% (w dniu 29.09.2007)
  Wprowadzenie pojęcia klasy i obiektu, autorekursja, kontrola dostępu
 2. Konstruktor i destruktor Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.01.2005)
  Konstruktor, konstruktor kopiujący, destruktor
 3. Dziedziczenie Etap rozwoju: 50% (w dniu 04.01.2005)
  Dziedziczenie prywatne, publiczne i chronione
 4. Składniki statyczne Etap rozwoju: 00% (w dniu 04.01.2005)
  Atrybuty i metody statyczne

Część 3: Zaawansowane programowanie obiektowe[edytuj]

 1. Funkcje wirtualne Etap rozwoju: 25% (w dniu 30.12.2006)
  Funkcje wirtualne i abstrakcyjne, wyjaśnienie polimorfizmu i dynamic_cast
 2. Programowanie zorientowane obiektowo
  Wyjaśnienie idei programowania zorientowanego obiektowo
 3. Obiekty stałe
  Jak tworzyć, możliwe niebezpieczeństwa, słowo kluczowe mutable
 4. Przeciążanie operatorów Etap rozwoju: 25% (w dniu 04.01.2005)
  Wprowadzenie przykładu klasy z kompletnym przeciążeniem operatorów
 5. Konwersje obiektów
  Przeciążenie operatorów konwersji, konstruktor jako sposób konwersji, konstruktory typu explicit
 6. Klasy i typy zagnieżdżone
  Tworzenie klas i typów zagnieżdżonych
 7. Dziedziczenie wielokrotne
  Dziedziczenie wielokrotne, dziedziczenie wirtualne oraz problemy z nimi związane

Część 4: Zaawansowane konstrukcje językowe[edytuj]

 1. Obsługa wyjątków Etap rozwoju: 00% (w dniu 30.12.2006)
  Obsługa wyjątków w C++, funkcje unexpected() i terminate()
 2. Funkcje anonimowe (lambdy) Etap rozwoju: 50% (w dniu 12.11.2014)
  Funkcje anonimowe wprowadzone w C++11
 3. Szablony funkcji Etap rozwoju: 00% (w dniu 30.12.2006)
  Szablony funkcji
 4. Szablony klas Etap rozwoju: 00% (w dniu 14.11.2014)
  Szablony klas, programowanie uogólnione
 5. Metaprogramowanie Etap rozwoju: 00% (w dniu 14.11.2014)
  Zaawansowanie użycie szablonów, informacje o typach, SFINAE
 6. Wskaźniki do elementów składowych
  Wykorzystanie wskaźników do elementów składowych klas

Dodatek A: Biblioteka STL[edytuj]

 1. Filozofia STL Etap rozwoju: 00% (w dniu 30.12.2006)
  Jak skonstruowana jest biblioteka STL
 2. String Etap rozwoju: 00% (w dniu 30.12.2006)
  Korzystanie z łańcuchów znaków
 3. Vector Etap rozwoju: 75% (w dniu 30.12.2006)
  Korzystanie z wektorów
 4. List & Slist Etap rozwoju: 50% (w dniu 12.07.2007)
  Listy jedno- i dwukierunkowe
 5. Set
  Korzystanie ze zbiorów
 6. Map
  Korzystanie z odwzorowań
 7. Unordered_set
  Korzystanie ze zbiorów
 8. Unordered_map
  Korzystanie ze zbiorów
 9. Stack
  Korzystanie ze stosu
 10. Iteratory
  Korzystanie z iteratorów
 11. Algorytmy w STL Etap rozwoju: 50% (w dniu 24.03.2011)
  Jak działają algorytmy w STL
 12. Inne klasy STL
  Krótkie omówienie pozostałych klas

Dodatek B[edytuj]

 1. Przykłady
  Przykłady kodu z komentarzem
 2. Ćwiczenia Etap rozwoju: 00% (w dniu 04.01.2005)
  Zadania kontrolne
 3. Różnice między C a C++ Etap rozwoju: 25% (w dniu 25.05.2006)
  Najważniejsze różnice między C a C++

Pozostałe[edytuj]

 1. Indeks Etap rozwoju: 00% (w dniu 04.01.2005)
  Indeks najważniejszych terminów
 2. Zasoby Etap rozwoju: 50% (w dniu 04.01.2005)
  Książki, linki do innych kursów i dokumentacji
 3. Dla autorów
  Wskazówki dla osób pragnących pomóc w rozwoju podręcznika
 4. Wersja do druku Etap rozwoju: 100% (w dniu 11.02.2005) (edytuj)
  Całość książki na jednej stronie, gotowa do druku
 5. Licencja Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.01.2005)
  Pełny tekst GNU Free Documentation license

Zobacz też[edytuj]