C++/Algorytmy w STL/Operacje zmieniające kolejność

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

partition()[edytuj]

partition( iterator początek, iterator koniec, funkcja )
Działanie
umieszcza elementy spełniające warunek przed tymi które go nie spełniają

stable_partition()[edytuj]

stable_partition( iterator początek, iterator koniec, funkcja )
Działanie
umieszcza elementy spełniające warunek przed tymi które go nie spełniają, zachowuje wzajemną kolejność

random_shuffle()[edytuj]

random_shuffle( iterator początek, iterator koniec )
random_shuffle( iterator początek, iterator koniec, generator_liczb_pseudolosowych )
Działanie
w losowy sposób zmienia kolejność elementów ciągu

reverse()[edytuj]

reverse( iterator początek, iterator koniec )
Działanie
odwraca kolejność elementów w ciągu

reverse_copy()[edytuj]

reverse_copy( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_kopia )
Działanie
kopiuje ciąg do drugiego ciągu, odwracając kolejność elementów

rotate()[edytuj]

rotate( iterator początek, iterator nowy_początek, iterator koniec )
Działanie
przesuwac elementy w taki sposób aby pierwszym elementem był nowy_początek; element go poprzedzający staje się ostatnim

rotate_copy()[edytuj]

rotate_copy( iterator początek, iterator nowy_początek, iterator koniec, iterator początek_kopia )
Działanie
kopiuje ciąg do drugiego ciągu, przesuwając elementy w taki sposób aby pierwszym elementem był nowy_początek; element go poprzedzający staje się ostatnim

unique()[edytuj]

Działanie
usuwa powtórzenia, w taki sposób że wśród sąsiadujących elementów nie ma dwóch takich samych

unique_copy()[edytuj]

iterator unique_copy( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_kopia )
iterator unique_copy( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_kopia, funkcja )
Działanie
kopiuje ciąg do drugiego ciągu, w taki sposób że wśród sąsiadujących elementów nie ma dwóch takich samych

swap()[edytuj]

swap( element1, element2 )
Działanie
zamienia ze sobą dwa elementy.

swap_ranges()[edytuj]

swap_ranges( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_drugiego )
Działanie
zamienia ze sobą dwa zbiory elementów: zbiór (początek, koniec) z drugim (o podanym początku).

iter_swap()[edytuj]

iter_swap( iterator element1, iterator element2 )
Działanie
zamienia ze sobą dwa elementy wskazywane przez iteratory.