Przejdź do zawartości

C++/Klasy i typy zagnieżdżone

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C++

W C++ klasy służą do definiowania typów zdefiniowanych przez użytkownika. Klasa to zbiór elementów danych i funkcji składowych, które działają na tych elementach danych. Aby utworzyć klasę w C++, możesz użyć słowa kluczowego class, po którym następuje nazwa klasy i treść klasy, która zawiera składowe danych i funkcje składowe:

class MyClass {
public:
    // member functions
private:
    // data members
};

Słowo kluczowe public określa, że członkowie zadeklarowani po nim mogą być dostępni spoza klasy. Słowo kluczowe private określa, że członkowie zadeklarowani po nim mogą być dostępni tylko z poziomu klasy.

Oprócz funkcji członkowskich i członków danych