C++/Metaprogramowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C++

Metaprogramowanie to technika, która pozwala programistom pisać programy generujące kod lub manipulujące kodem w czasie kompilacji. W C++ metaprogramowanie odbywa się przede wszystkim za pomocą szablonów. Szablony to potężne narzędzie, które umożliwia programowanie ogólne w C++ i może być używane do pisania kodu, który jest zarówno wydajny, jak i elastyczny.

Jedną z kluczowych zalet metaprogramowania jest to, że umożliwia ponowne wykorzystanie kodu i zmniejszenie ilości kodu, który należy napisać. Pisząc szablony, których można używać z różnymi typami danych, programiści mogą uniknąć pisania powtarzalnego kodu i uczynić swój kod bardziej elastycznym i dającym się dostosować.

Jedną z zaawansowanych technik, których można użyć w metaprogramowaniu C++, jest wykorzystanie informacji o typie. Szablony C++ są oparte na informacjach o typie i mogą być używane do wykonywania operacji i podejmowania decyzji na podstawie typu używanych danych. Na przykład można napisać szablon, który działa inaczej w zależności od tego, czy typem danych jest liczba całkowita, czy łańcuch.

SFINAE (ang. Substitution Failure Is Not An Error) to kolejna technika powszechnie stosowana w metaprogramowaniu C++. SFINAE umożliwia pisanie szablonów, których kompilacja nie powiedzie się, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki. Może to być przydatne do pisania szablonów, które działają na określonych typach danych lub mają określone wymagania.

Na przykład można napisać szablon, który działa tylko z klasami, które mają określoną metodę. Jeśli używana klasa nie ma tej metody, kompilacja szablonu nie powiedzie się. Może to pomóc w zapobieganiu błędom i zwiększeniu niezawodności kodu.

Inną zaawansowaną techniką, której można użyć w metaprogramowaniu C++, jest specjalizacja szablonów. Specjalizacja szablonów umożliwia dostarczenie określonych implementacji szablonu dla określonych typów danych lub warunków.