C/Biblioteki własne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C

Tworzenie własnej biblioteki statycznej[edytuj]

 • stworzenie plików źródłowych :[1]
  • c
  • pliku nagłówkowego
 • dodanie numeru wersji biblioteki i numeru kompilacji (ang. build version)
 • kompilacja plików źródłowych[2] do pliku objektowego (.so), za pomocą CMAKE
 • utwórz plik archiwum libmylib.a za pomocą ar
 • skopiuj bibliotekę do standardowego katalogu bibliotek : /usr/lib
 • opcja : dodaj mylib.pc[3] do /usr/local/lib/pkgconfig/ w celu rozpoznawania przez pkg-config
 • zaimportuj bibliotekę do swojego programu :
  • w kodzie programu dodaj #include<mylib.h>
  • dodaj opcje kompilatora : gcc -lmylib
 • opublikuj kod na serwerze , np github lub gitlab


Przykład :[4]

gcc -o library.o library.c
gcc -o someother.o someother.c
ar a libmylib.a library.o someother.o
gcc c.c -lmylib
Jak sprawdzić listę funkcji w skompilowanej bibliotece ?[edytuj]

Za pomocą nm :[5]

nm -D /usr/lib/libgme.so.0

Fragment przykładowego wyniku :

         U __assert_fail
000000000024c110 A __bss_start
         U cos
         w __cxa_finalize
         U __cxa_guard_acquire
         U __cxa_guard_release
         U __cxa_pure_virtual
000000000024c110 A _edata
000000000024c1c0 A _end
         U fclose
         U feof
00000000000382a8 T _fini
         U floor
         U fmod


Ścieżka wyszukiwania i katalogi[edytuj]

Mamy do wyboru instalację w katalogach :

Domyślna standardowa lokalizacja :

 • /usr/local/lib ( pliki binarne )
 • /usr/local/include ( pliki nagłówkowe )

Niestandardowe katalogi :

 • /usr/local/include/mylib/ dla plików nagłówkowych
 • /usr/local/lib/libmylib.a ( lub /usr/local/lib/libmylib.so dla bibliotek dynamicznych)

Inne:

C_INCLUDE_PATH=/your_include_path 
export C_INCLUDE_PATH

oraz dodanie do pliku ~/.bash_profile w przypadki BASH


oraz dodanie katalogu z plikiem binarnym :

-L

Sprawdzanie domyślnego katalogu :

 echo $LD_LIBRARY_PATH

numer wersji[edytuj]

Zasady numerowania wersji

 • numeracja wersji oprogramowania[6][7][8]
 • Cykl życia programu [9]

w bibliotece statycznej[edytuj]

Numer wersji

 • w nazwie pliku : libmy.so.1.2
 • w łańcuchu ( string)[10]
 • w strukturze
 • w makro
 • #ident ( dyrektywa gcc)

Tworzymy łańcuch:

 char* library_version = { "Version: 1.3.6" };

sprawdzamy z konsoli :

 strings library.a | grep Version | cut -d " " -f 2


#define MYLIB_MAJOR_VERSION 1
#define MYLIB_MINOR_VERSION 2
#define MYLIB_REVISION 3
#define MYLIB_VERSION "1.2.3"
#define MYLIB_VERSION_CHECK(maj, min) ((maj==MYLIB_MAJOR_VERSION) && (min<=MYLIB_MINOR_VERSION))


struct {
  const char* string;
  const unsigned major;
  const unsigned minor;
  const unsigned revision;
} mylib_version = { MYLIB_VERSION, MYLIB_MAJOR_VERSION, MYLIB_MINOR_VERSION, MYLIB_REVISION };

numer kompilacji[edytuj]

 • za pomocą pliku version.c[11]

Biblioteki dynamiczne[edytuj]

Źródła[edytuj]

 1. stackoverflow questions : how-can-i-create-and-use-my-own-static-library-in-c
 2. stackoverflow questions : how-to-compile-library-on-c-using-gcc
 3. stackoverflow questions  : best-practices-on-my-library-coded-in-c
 4. http://stackoverflow.com/questions/33820287/using-header-files-in-c
 5. stackoverflow question : is-there-any-way-to-list-all-functions-in-a-c-library
 6. wikipedia : Numeracja wersji oprogramowania
 7. semantic-versioning
 8. stackoverflow question : code-version-change-rules
 9. wikipedia : Cykl życia programu
 10. stackoverflow question: how-to-store-a-version-number-in-a-static-library
 11. stackoverflow question: generating-library-version-and-build-version