Programowanie w systemie UNIX/pkg-config

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


path[edytuj]

Sprawdzamy katalog programu:

which pkg-config

Wynik:

/usr/bin/pkg-config

Gdzie program szuka plików pc:

pkg-config --variable pc_path pkg-config

przykładowy wynik:

/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/local/share/pkgconfig:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig:/usr/share/pkgconfig


W celu dodania nowej ścieżki:

  • tworzymy nową zmienną PKG_CONFIG_PATH
  • dodajemy jej wartość podstawową
  • dodajemy do niej ścieżkę, w której jest pożądany plik pc [1]
PKG_CONFIG_PATH=/usr/bin/pkg-config
export PKG_CONFIG_PATH="$HOME/mandelbrot/mandelbrot-numerics/c/lib/pkgconfig/:${PKG_CONFIG_PATH}"

pliki pc[edytuj]

  <pkg-name>.pc

Szukamy plików pc samodzielnie:

sudo updatedb
locate *.pc

lub tylko dla biblioteki gtk:

locate gtk | grep '\.pc'

biblioteki[edytuj]

Sprawdzamy jakie biblioteki widzi pkg-config:[2]

 pkg-config --list-all

Źródła[edytuj]

  1. askubuntu question: pkg-config-path-environment-variable
  2. Adding a library