Przejdź do zawartości

C/Indeks

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C
Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A[edytuj]

adres

alternatywa

argc

argv

B[edytuj]

biblioteka standardowa

bit

big endian


blok

C[edytuj]

C

C99 - wersja języka C

conio.h clone for windows and linux and for Turbo C

D[edytuj]

definicja funkcji

deklaracja funkcji

dekrementacja

dynamiczna alokacja pamięci

E[edytuj]

enum

errno.h

extern

F[edytuj]

funkcja

rekurencyjna

fenv.h

I[edytuj]

inkrementacja

itoa - funkcja

inttypes.h

K[edytuj]

komentarz

kompilacja

warunkowa

kompilator

lista kompilatorów
używanie

koniunkcja

konwersja

L[edytuj]

libc

liczby :

little endian

M[edytuj]

main, funkcja

makefile

makro

N[edytuj]

nan makro

NAN wartość

napisy

negacja

NULL

O[edytuj]

operator

lista operatorów

dekerementacji --
inkrementacji ++
dzielenia modulo %
pobrania adresu &
sizeof
wyboru składnika .
wyłuskania *
wyrażenia warunkowego ?:

P[edytuj]

perror

Pi - stała matematyczna

plik

czytanie i pisanie do pliku
nagłówkowy

Pola bitowe

porządek bitów

prawda i fałsz

preprocesor

prototyp funkcji

przekazywanie argumentów do funkcji

przez wartość
przez wskaźnik

przepełnienie bufora

przesunięcie bitowe

R[edytuj]

rzutowanie

S[edytuj]

słowa kluczowe

sizeof

stała

strerror


struktura (struct)

T[edytuj]

U[edytuj]

Unicode

unia

V[edytuj]

void

void jako typ
void w funkcjach
void*

W[edytuj]

wejście/wyjście

wskaźnik

wyciek pamięci

Z[edytuj]

zmienna

globalna
lokalna
statyczna

znaki specjalne (\n \t itp.)