C/Zaawansowane operacje matematyczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Liczby[edytuj]

Rodzaje liczb[edytuj]

Dodatkowo rodzaj liczby definiują :


Jak widać nie ma :

 • Liczb niewymiernych ( chyba że korzystamy z obliczeń symbolicznych)

liczby binarne[edytuj]

Sposoby :


Binarna stała całkowita z użyciem rozszerzenia gcc [4]

 • prefix ‘0b’ lub ‘0B’
 • sekwencja cyfr ‘0’ lub ‘1’
 • suffix ‘L’ lub ‘UL’

Następujące zapisy są identyczne:

   i =    42; // decimal
   i =   0x2a; // hexadecimal
   i =   052; // octal
   i = 0b101010; // binary


int i = 1 << 9; /* binary 1 followed by 9 binary 0's */ [5]

Prezentacja liczb rzeczywistych w pamięci komputera[edytuj]

Format liczby podwójnej precyzji

W wielu książkach nie ma w ogóle tego tematu. Być może ten temat może wydać Ci się niepotrzebnym, lecz dzięki niemu zrozumiesz, jak komputer radzi sobie z przecinkiem [6]oraz dlaczego niektóre obliczenia dają niezbyt dokładne wyniki.[7]
Na początek trochę teorii. Do przechowywania liczb rzeczywistych przeznaczone są 3 typy: float, double oraz long double. Zajmują one odpowiednio 32, 64 oraz 80 bitów. Wiemy też, że komputer nie ma fizycznej możliwości zapisania przecinka. Spróbujmy teraz zapisać jakąś liczbę wymierną w formie liczb binarnych. Nasza liczba to powiedzmy 4.25. Spróbujmy ją rozbić na sumę potęg dwójki: 4 = 1*22 + 0*21+0*20. Dobra - rozpisaliśmy liczbę 4, ale co z częścią dziesiętną? Skorzystajmy z zasad matematyki - 0.25 = 2-2. Zatem nasza liczba powinna wyglądać tak:

100.01

Ponieważ komputer nie jest w stanie przechować pozycji przecinka, ktoś wpadł na prosty ale sprytny pomysł ustawienia przecinka jak najbliżej początku liczby i tylko mnożenia jej przez odpowiednią potęgę dwójki. Taki sposób przechowywania liczb nazywamy zmiennoprzecinkowym, a proces przekształcania naszej liczby z postaci czytelnej przez człowieka na format zmiennoprzecinkowy nazywamy normalizacją. Wróćmy do naszej liczby - 4.25. W postaci binarnej wygląda ona tak: 100.01, natomiast po normalizacji będzie wyglądała tak: 1.0001*22. W ten sposób w pamięci komputera znajdą się dwie informacje: liczba zakodowana w pamięci z "wirtualnym" przecinkiem oraz numer potęgi dwójki. Te dwie informacje wystarczają do przechowania wartości liczby. Jednak pojawia się inny problem - co się stanie, jeśli np. będziemy chcieli przełożyć liczbę typu ? Otóż tutaj wychodzą na wierzch pewne niedociągnięcia komputera w dziedzinie samej matematyki. 1/3 daje w rozwinięciu dziesiętnym 0.(3). Jak zatem zapisać taką liczbę? Otóż nie możemy przechować całego jej rozwinięcia (wynika to z ograniczeń typu danych - ma on niestety skończoną liczbę bitów). Dlatego przechowuje się tylko pewne przybliżenie liczby. Jest ono tym bardziej dokładne im dany typ ma więcej bitów. Zatem do obliczeń wymagających dokładnych danych powinniśmy użyć typu double lub long double. Na szczęście w większości przeciętnych programów tego typu problemy zwykle nie występują. A ponieważ początkujący programista nie odpowiada za tworzenie programów sterujących np. lotem statku kosmicznego, więc drobne przekłamania na odległych miejscach po przecinku nie stanowią większego problemu.

Program wyświetlający wewnętrzną reprezentację liczby podwójnej precyzji:[8][9]

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 double a = 1.0 / 3;
 size_t i;
 size_t iMax= sizeof a;

 printf("bytes are numbered from 0 to %x\n", (unsigned)iMax -1);

 for (i = 0; i < iMax ; ++i) 
 {
  printf("byte number %u = %x\n", (unsigned)i, ((unsigned char *)&a)[i]);
 }


 printf("hex memory representation of %f is : \n", a);
 for (i = iMax; i>0 ; --i) 
 {
  printf("%x", ((unsigned char *)&a)[i-1]);
 }
 printf(" \n");
 return 0;
}

Daje wynik:

bytes are numbered from 0 to 7
byte number 0 = 55
byte number 1 = 55
byte number 2 = 55
byte number 3 = 55
byte number 4 = 55
byte number 5 = 55
byte number 6 = d5
byte number 7 = 3f

hex memory representation of 0.333333 is : 
3fd5555555555555

Zobacz również:

Obliczenia numeryczne[edytuj]

Obliczenia numeryczne[11] [12]są to obliczenia na liczbach. Ich przeciwieństwem są obliczenia symboliczne wykonywane na symbolach ( zobacz Maxima CAS ) [13]

Błędy w obliczeniach numerycznych[edytuj]

Typy:[16][17]

 • wg etapu operacji :[18]
  • blędne dane wejściowe : niezgodne z oczekiwanym typem
  • dane wejściowe powodują błąd rezultatu
 • wg rodzaju operacji


Efekt:

 • zachowanie niezdefiniowane : ( ang. undefined behavior = UB)[28] [29]

Mnożenie[edytuj]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
/* 

https://math.stackexchange.com/questions/2453939/is-this-characteristic-of-tent-map-usually-observed

*//* ------------ constans ---------------------------- */
double m = 2.0; /* parameter of tent map */
double a = 1.0; /* upper bound for randum number generator */
int iMax = 100;
/* ------------------- functions --------------------------- */


/* 

tent map 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tent_map

*/
double f(double x0, double m){

	double x1;
	if (x0 < 0.5) 
		x1 = m*x0;
		else x1 = m*(1.0 - x0);
	return x1;

}/* random double from 0.0 to a 
https://stackoverflow.com/questions/13408990/how-to-generate-random-float-number-in-c


*/
double GiveRandom(double a){
	srand((unsigned int)time(NULL));
	
	return (((double)rand()/(double)(RAND_MAX)) * a);

}

int main(void){

	int i = 0;
	double x = GiveRandom(a); /* x0 = random */
	
	for (i = 0; i<iMax; i++){
	
		printf("i = %3d \t x = %.16f\n",i, x);
		x = f(x,m); /* iteration of the tent map */
	}

	return 0;
}

Kompilacja i uruchomienie:

 gcc t.c -Wall
 ./a.out

Wynik:i =  0 	 x = 0.1720333817284710
i =  1 	 x = 0.3440667634569419
i =  2 	 x = 0.6881335269138839
i =  3 	 x = 0.6237329461722323
i =  4 	 x = 0.7525341076555354
i =  5 	 x = 0.4949317846889292
i =  6 	 x = 0.9898635693778584
i =  7 	 x = 0.0202728612442833
i =  8 	 x = 0.0405457224885666
i =  9 	 x = 0.0810914449771332
i = 10 	 x = 0.1621828899542663
i = 11 	 x = 0.3243657799085327
i = 12 	 x = 0.6487315598170653
i = 13 	 x = 0.7025368803658694
i = 14 	 x = 0.5949262392682613
i = 15 	 x = 0.8101475214634775
i = 16 	 x = 0.3797049570730451
i = 17 	 x = 0.7594099141460902
i = 18 	 x = 0.4811801717078197
i = 19 	 x = 0.9623603434156394
i = 20 	 x = 0.0752793131687213
i = 21 	 x = 0.1505586263374425
i = 22 	 x = 0.3011172526748851
i = 23 	 x = 0.6022345053497702
i = 24 	 x = 0.7955309893004596
i = 25 	 x = 0.4089380213990808
i = 26 	 x = 0.8178760427981615
i = 27 	 x = 0.3642479144036770
i = 28 	 x = 0.7284958288073540
i = 29 	 x = 0.5430083423852921
i = 30 	 x = 0.9139833152294159
i = 31 	 x = 0.1720333695411682
i = 32 	 x = 0.3440667390823364
i = 33 	 x = 0.6881334781646729
i = 34 	 x = 0.6237330436706543
i = 35 	 x = 0.7525339126586914
i = 36 	 x = 0.4949321746826172
i = 37 	 x = 0.9898643493652344
i = 38 	 x = 0.0202713012695312
i = 39 	 x = 0.0405426025390625
i = 40 	 x = 0.0810852050781250
i = 41 	 x = 0.1621704101562500
i = 42 	 x = 0.3243408203125000
i = 43 	 x = 0.6486816406250000
i = 44 	 x = 0.7026367187500000
i = 45 	 x = 0.5947265625000000
i = 46 	 x = 0.8105468750000000
i = 47 	 x = 0.3789062500000000
i = 48 	 x = 0.7578125000000000
i = 49 	 x = 0.4843750000000000
i = 50 	 x = 0.9687500000000000
i = 51 	 x = 0.0625000000000000
i = 52 	 x = 0.1250000000000000
i = 53 	 x = 0.2500000000000000
i = 54 	 x = 0.5000000000000000
i = 55 	 x = 1.0000000000000000
i = 56 	 x = 0.0000000000000000
i = 57 	 x = 0.0000000000000000
i = 58 	 x = 0.0000000000000000
i = 59 	 x = 0.0000000000000000
i = 60 	 x = 0.0000000000000000
i = 61 	 x = 0.0000000000000000
i = 62 	 x = 0.0000000000000000
i = 63 	 x = 0.0000000000000000
i = 64 	 x = 0.0000000000000000
i = 65 	 x = 0.0000000000000000
i = 66 	 x = 0.0000000000000000
i = 67 	 x = 0.0000000000000000
i = 68 	 x = 0.0000000000000000
i = 69 	 x = 0.0000000000000000
i = 70 	 x = 0.0000000000000000
i = 71 	 x = 0.0000000000000000
i = 72 	 x = 0.0000000000000000
i = 73 	 x = 0.0000000000000000
i = 74 	 x = 0.0000000000000000
i = 75 	 x = 0.0000000000000000
i = 76 	 x = 0.0000000000000000
i = 77 	 x = 0.0000000000000000
i = 78 	 x = 0.0000000000000000
i = 79 	 x = 0.0000000000000000
i = 80 	 x = 0.0000000000000000
i = 81 	 x = 0.0000000000000000
i = 82 	 x = 0.0000000000000000
i = 83 	 x = 0.0000000000000000
i = 84 	 x = 0.0000000000000000
i = 85 	 x = 0.0000000000000000
i = 86 	 x = 0.0000000000000000
i = 87 	 x = 0.0000000000000000
i = 88 	 x = 0.0000000000000000
i = 89 	 x = 0.0000000000000000
i = 90 	 x = 0.0000000000000000
i = 91 	 x = 0.0000000000000000
i = 92 	 x = 0.0000000000000000
i = 93 	 x = 0.0000000000000000
i = 94 	 x = 0.0000000000000000
i = 95 	 x = 0.0000000000000000
i = 96 	 x = 0.0000000000000000
i = 97 	 x = 0.0000000000000000
i = 98 	 x = 0.0000000000000000
i = 99 	 x = 0.0000000000000000


Porównywanie[edytuj]

Sprawdźmy czy liczba x jest równa zero :

if (x==0.0)


Czy takie porównanie jest bezpieczne dla liczb zmiennoprzecinkowych ?[30]


// gcc c1.c -Wall -lm
#include <math.h> /* isnormal */
#include <float.h>//DBL_MIN
#include <stdio.h>

int main ()
{
 double x = 1.0;
 

 
 
 int i;
 for ( i=0; i < 334; i++)
  {
   x/=10;
   printf ("i = %3d ; x= %.16lf = %e so ", i, x,x);
   //
   if (x<DBL_MIN) printf ("x < DBL_MIN and ");
     else printf ("x > DBL_MIN and ");
   //
   if (isnormal(x)) printf ("x is normal and ");
     else printf ("x is subnormal and ");
   //
   if (x==0.0) printf ("equal to 0.0\n");
   else printf ("not equal to 0.0\n");
  }

return 0;
}

Wynik :


i =  0 ; x= 0.1000000000000000 = 1.000000e-01 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  1 ; x= 0.0100000000000000 = 1.000000e-02 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  2 ; x= 0.0010000000000000 = 1.000000e-03 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  3 ; x= 0.0001000000000000 = 1.000000e-04 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  4 ; x= 0.0000100000000000 = 1.000000e-05 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  5 ; x= 0.0000010000000000 = 1.000000e-06 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  6 ; x= 0.0000001000000000 = 1.000000e-07 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  7 ; x= 0.0000000100000000 = 1.000000e-08 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  8 ; x= 0.0000000010000000 = 1.000000e-09 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i =  9 ; x= 0.0000000001000000 = 1.000000e-10 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 10 ; x= 0.0000000000100000 = 1.000000e-11 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 11 ; x= 0.0000000000010000 = 1.000000e-12 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 12 ; x= 0.0000000000001000 = 1.000000e-13 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 13 ; x= 0.0000000000000100 = 1.000000e-14 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 14 ; x= 0.0000000000000010 = 1.000000e-15 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 15 ; x= 0.0000000000000001 = 1.000000e-16 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 16 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-17 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 17 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-18 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 18 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-19 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 19 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-20 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 20 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-21 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
...
i = 290 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-291 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 291 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-292 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 292 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-293 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 293 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-294 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 294 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-295 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 295 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-296 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 296 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-297 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 297 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-298 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 298 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-299 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 299 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-300 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 300 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-301 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 301 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-302 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 302 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-303 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 303 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-304 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 304 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-305 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 305 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-306 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 306 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-307 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 0.0
i = 307 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-308 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 308 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-309 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 309 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-310 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 310 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-311 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 311 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-312 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 312 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-313 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 313 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-314 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 314 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-315 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 315 ; x= 0.0000000000000000 = 1.000000e-316 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 316 ; x= 0.0000000000000000 = 9.999997e-318 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 317 ; x= 0.0000000000000000 = 9.999987e-319 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 318 ; x= 0.0000000000000000 = 9.999889e-320 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 319 ; x= 0.0000000000000000 = 9.999889e-321 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 320 ; x= 0.0000000000000000 = 9.980126e-322 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 321 ; x= 0.0000000000000000 = 9.881313e-323 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 322 ; x= 0.0000000000000000 = 9.881313e-324 so x < DBL_MIN and x is subnormal and not equal to 0.0
i = 323 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 324 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 325 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 326 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 327 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 328 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 329 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 330 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 331 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 332 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0
i = 333 ; x= 0.0000000000000000 = 0.000000e+00 so x < DBL_MIN and x is subnormal and equal to 0.0


Jak powinno się porównywać liczby zmienno przecinkowe ?[31]

 • wartość bezwględna róznicy : if( abs(a-b) < epsilon) // wrong - don't do this[32]
 • if( abs((a-b)/b) < epsilon ) // still not right!
 • wartości graniczne
 • stałe [33]
 if (fpclassify(x) == FP_ZERO )

lub

 if (x == FP_ZERO)

Wartości służące do testo wania porównań :

 • wg Michael Borgwardt[34]

Sumowanie[edytuj]

Na ile poważny jest to problem? Spróbujmy przyjrzeć się działaniu, polegającym na 1000-krotnym dodawaniu do liczby wartości 1/3. Oto kod:

#include <stdio.h>

int main ()
{
 float a = 0;
 int i = 0;
 for (;i<1000;i++)
 {
  a += 1.0/3.0;
 }
 printf ("%f\n", a);
}

Z matematyki wynika, że 1000*(1/3) = 333.(3), podczas gdy komputer wypisze wynik, nieco różniący się od oczekiwanego (w moim przypadku):

333.334106

Błąd pojawił się na cyfrze części tysięcznej liczby. Nie jest to może poważny błąd, jednak zastanówmy się, czy ten błąd nie będzie się powiększał. Zamieniamy w kodzie ilość iteracji z 1000 na 100 000. Tym razem mój komputer wskazał już nieco inny wynik:

33356.554688

Błąd przesunął się na cyfrę dziesiątek w liczbie. Tak więc nie należy do końca polegać na prezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w komputerze.

Utrata precyzji[edytuj]

Utrata precyzji, utrata cyfr znaczących ( ang. Loss of significance, catastrophic cancellation of significant digits)

 • sumowanie dużej liczby z małą
 • odejmowanie prawie równych liczb[35]

Epsilon maszynowy[edytuj]

Epsilon maszynowy jest wartością określającą precyzję obliczeń numerycznych wykonywanych na liczbach zmiennoprzecinkowych.[36]

Jest to najmniejsza liczba nieujemna, której dodanie do jedności daje wynik nierówny 1. Innymi słowy, jest to najmniejszy ε, dla którego następujący warunek jest uznawany za niespełniony (przyjmuje wartość fałsz): 1 + ε = 1

Im mniejsza wartość epsilona maszynowego, tym większa jest względna precyzja obliczeń.

Obliczmy epsilon dla liczb podwójnej precyzji :

/* 
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_epsilon
The following C program does not actually determine the machine epsilon;
rather, it determines a number within a factor of two (one order of magnitude) 
of the true machine epsilon, using a linear search.

---

The difference between 1 and the least value greater than 1 that is representable in the given floating-point type, b1-p.
-------------------------------
http://stackoverflow.com/questions/1566198/how-to-portably-get-dbl-epsilon-in-c-c

gcc m.c -Wall

./a.out
*/


#include <stdio.h>
#include <float.h> // DBL_EPSILON
 
 int main()
 {
  double epsilon = 1.0;
 
  printf( "epsilon; 1 + epsilon\n" );
  
  do 
   {
    printf( "%G\t%.20f\n", epsilon, (1.0 + epsilon) );
    epsilon /= 2.0f;
   }
  // If next epsilon yields 1, then break
  while ((1.0 + (epsilon/2.0)) != 1.0); // 

  // because current epsilon is the calculated machine epsilon.
  printf( "\nCalculated Machine epsilon: %G\n", epsilon );
  
  
  //check value from float.h , Steve Jessop
  if ((1.0 + DBL_EPSILON) != 1.0 
    && 
    (1.0 + DBL_EPSILON/2) == 1.0)
   printf("DBL_EPSILON = %g \n", DBL_EPSILON);
   else printf("DBL_EPSILON is not good !!! \n");


  return 0;
 }

Wynik programu :

epsilon; 1 + epsilon
1	2.00000000000000000000
0.5	1.50000000000000000000
0.25	1.25000000000000000000
0.125	1.12500000000000000000
0.0625	1.06250000000000000000
0.03125	1.03125000000000000000
0.015625	1.01562500000000000000
0.0078125	1.00781250000000000000
0.00390625	1.00390625000000000000
0.00195312	1.00195312500000000000
0.000976562	1.00097656250000000000
0.000488281	1.00048828125000000000
0.000244141	1.00024414062500000000
0.00012207	1.00012207031250000000
6.10352E-05	1.00006103515625000000
3.05176E-05	1.00003051757812500000
1.52588E-05	1.00001525878906250000
7.62939E-06	1.00000762939453125000
3.8147E-06	1.00000381469726562500
1.90735E-06	1.00000190734863281250
9.53674E-07	1.00000095367431640625
4.76837E-07	1.00000047683715820312
2.38419E-07	1.00000023841857910156
1.19209E-07	1.00000011920928955078
5.96046E-08	1.00000005960464477539
2.98023E-08	1.00000002980232238770
1.49012E-08	1.00000001490116119385
7.45058E-09	1.00000000745058059692
3.72529E-09	1.00000000372529029846
1.86265E-09	1.00000000186264514923
9.31323E-10	1.00000000093132257462
4.65661E-10	1.00000000046566128731
2.32831E-10	1.00000000023283064365
1.16415E-10	1.00000000011641532183
5.82077E-11	1.00000000005820766091
2.91038E-11	1.00000000002910383046
1.45519E-11	1.00000000001455191523
7.27596E-12	1.00000000000727595761
3.63798E-12	1.00000000000363797881
1.81899E-12	1.00000000000181898940
9.09495E-13	1.00000000000090949470
4.54747E-13	1.00000000000045474735
2.27374E-13	1.00000000000022737368
1.13687E-13	1.00000000000011368684
5.68434E-14	1.00000000000005684342
2.84217E-14	1.00000000000002842171
1.42109E-14	1.00000000000001421085
7.10543E-15	1.00000000000000710543
3.55271E-15	1.00000000000000355271
1.77636E-15	1.00000000000000177636
8.88178E-16	1.00000000000000088818
4.44089E-16	1.00000000000000044409

Calculated Machine epsilon: 2.22045E-16
DBL_EPSILON = 2.22045e-16 


Obliczmy epsilon dla liczb pojedynczej precyzji :

#include <stdio.h>
 
 int main()
 {
  float epsilon = 1.0f;
 
  printf( "epsilon; 1 + epsilon\n" );
  
  do 
   {
    printf( "%G\t%.20f\n", epsilon, (1.0f + epsilon) );
    epsilon /= 2.0f;
   }
  // If next epsilon yields 1, then break
  while ((float)(1.0 + (epsilon/2.0)) != 1.0); // 

  // because current epsilon is the machine epsilon.
  printf( "\nCalculated Machine epsilon: %G\n", epsilon );
  return 0;
 }


Wynik :

Calculated Machine epsilon: 1.19209E-07


Obliczmy epsilon dla liczb long double :

#include <stdio.h>
 
 int main()
 {
  long double epsilon = 1.0;
 
  printf( "epsilon; 1 + epsilon\n" );
  
  do 
   {
    printf( "%LG \t %.25LG \n", epsilon, (1.0 + epsilon) );
    epsilon /= 2.0;
   }
  // If next epsilon yields 1, then break
  while ((1.0 + (epsilon/2.0)) != 1.0); // 

  // because current epsilon is the machine epsilon.
  printf( "\n Calculated Machine epsilon: %LG\n", epsilon );
  return 0;
 }


Wynik :

 Calculated Machine epsilon: 1.0842E-19

Limity dla obliczeń[edytuj]

zmiennoprzecinkowych[edytuj]

Definicje W pliku float.h są zdefiniowane stałe :[37]

 • DBL_MIN , czyli najmniejszą dodatnia liczbą typu double uznawaną przez maszynę za różną od zera [38]
 • DBL_MAX, czyli największa dodatnia liczbą typu double, która może być używana przez komputer

W pliku math.h są zdefiniowane :

// gcc -lm -Wall l.c
#include <stdio.h>
#include <math.h> // infinity, nan
#include <float.h>//DBL_MIN

int main(void)
{
 
 printf("DBL_MIN = %g \n", DBL_MIN);
 printf("DBL_MAX = %g \n", DBL_MAX);
 printf("INFINITY = %g \n", INFINITY);
#ifdef NAN 
 printf("NAN= %g \n", NAN );
#endif
 return 0;
}


Wynik działania :

DBL_MIN = 2.22507e-308 
DBL_MAX = 1.79769e+308 
INFINITY = inf 
NAN= nan 


całkowitych[edytuj]

/*

gcc l.c -lm -Wall
./a.out


http://stackoverflow.com/questions/29592898/do-long-long-and-long-have-same-range-in-c-in-64-bit-machine
*/
#include <stdio.h>
#include <math.h> // M_PI; needs -lm also 
#include <limits.h> // INT_MAX, http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/basedefs/limits.h.html

int main(){

double lMax;


 lMax = log2(INT_MAX);
 printf("INT_MAX \t= %25d ; lMax = log2(INT_MAX) \t= %.0f \n",INT_MAX, lMax); 

 lMax = log2(UINT_MAX);
 printf("UINT_MAX \t= %25u ; lMax = log2(UINT_MAX) \t= %.0f \n", UINT_MAX, lMax); 

 lMax = log2(LONG_MAX);
 printf("LONG_MAX \t= %25ld ; lMax = log2(LONG_MAX) \t= %.0f \n",LONG_MAX, lMax); 


 lMax = log2(ULONG_MAX);
 printf("ULONG_MAX \t= %25lu ; lMax = log2(ULONG_MAX) \t= %.0f \n",ULONG_MAX, lMax); 

 lMax = log2(LLONG_MAX);
 printf("LLONG_MAX \t= %25lld ; lMax = log2(LLONG_MAX) \t= %.0f \n",LLONG_MAX, lMax); 

 lMax = log2(ULLONG_MAX);
 printf("ULLONG_MAX \t= %25llu ; lMax = log2(ULLONG_MAX) \t= %.0f \n",ULLONG_MAX, lMax); 

return 0;
}

Wynik :

INT_MAX 	=        2147483647 ; lMax = log2(INT_MAX) 	= 31 
UINT_MAX 	=        4294967295 ; lMax = log2(UINT_MAX) 	= 32 
LONG_MAX 	=    9223372036854775807 ; lMax = log2(LONG_MAX) 	= 63 
ULONG_MAX 	=   18446744073709551615 ; lMax = log2(ULONG_MAX) 	= 64 
LLONG_MAX 	=    9223372036854775807 ; lMax = log2(LLONG_MAX) 	= 63 
ULLONG_MAX 	=   18446744073709551615 ; lMax = log2(ULLONG_MAX) 	= 64 

Przekroczenie zakresu liczb całkowitych[edytuj]

Przekroczenie zakresu liczb całkowitych ( ang. integer overflow ) [39] może dotyczyć liczb całkowitych :[40]

 • bez znaku ( " Unsigned integers are defined to wrap around. " )
 • ze znakiem ( powoduje zachowanie niezdefiniowane - może to powodować Złe Rzeczy czyli zagrożenie bezpieczeństwa komputera [41] )
#include <stdio.h>

/* 

a signed integer overflow is undefined behaviour in C 
check b^i 

to compile : 
 gcc i.c -Wall
to run : 

 ./a.out

*/

int main() {

int i;
int b=2; // base 
int p=1; // p = b^i

for ( i=0 ; i<40; i++){
   
   printf(" b^i = %d ^ %d = %d \n", b, i, p);
   p *= b;
   
}


return 0; 
}


Program kompiluje się i uruchamia bez komunikatów o błędach ale wynik nie jest taki jak naiwnie moglibyśmy się spodziewać :


 b^i = 2 ^ 0 = 1 
 b^i = 2 ^ 1 = 2 
 b^i = 2 ^ 2 = 4 
 b^i = 2 ^ 3 = 8 
 b^i = 2 ^ 4 = 16 
 b^i = 2 ^ 5 = 32 
 b^i = 2 ^ 6 = 64 
 b^i = 2 ^ 7 = 128 
 b^i = 2 ^ 8 = 256 
 b^i = 2 ^ 9 = 512 
 b^i = 2 ^ 10 = 1024 
 b^i = 2 ^ 11 = 2048 
 b^i = 2 ^ 12 = 4096 
 b^i = 2 ^ 13 = 8192 
 b^i = 2 ^ 14 = 16384 
 b^i = 2 ^ 15 = 32768 
 b^i = 2 ^ 16 = 65536 
 b^i = 2 ^ 17 = 131072 
 b^i = 2 ^ 18 = 262144 
 b^i = 2 ^ 19 = 524288 
 b^i = 2 ^ 20 = 1048576 
 b^i = 2 ^ 21 = 2097152 
 b^i = 2 ^ 22 = 4194304 
 b^i = 2 ^ 23 = 8388608 
 b^i = 2 ^ 24 = 16777216 
 b^i = 2 ^ 25 = 33554432 
 b^i = 2 ^ 26 = 67108864 
 b^i = 2 ^ 27 = 134217728 
 b^i = 2 ^ 28 = 268435456 
 b^i = 2 ^ 29 = 536870912 
 b^i = 2 ^ 30 = 1073741824 
 b^i = 2 ^ 31 = -2147483648 
 b^i = 2 ^ 32 = 0 
 b^i = 2 ^ 33 = 0 
 b^i = 2 ^ 34 = 0 
 b^i = 2 ^ 35 = 0 
 b^i = 2 ^ 36 = 0 
 b^i = 2 ^ 37 = 0 
 b^i = 2 ^ 38 = 0 
 b^i = 2 ^ 39 = 0 

Na podstawie wyniku możemy ocenić że zmienna int jest typu 32 bitowego , ponieważ obliczenia do 2^30 są poprawne.

Dla liczb bez znaku przekroczenie zakresu powoduje inny efekt ( modulo ) :

#include <stdio.h>

/* 

 
 Unsigned integers are defined to wrap around.
 "When you work with unsigned types, modular arithmetic (also known as "wrap around" behavior) is taking place."
http://stackoverflow.com/questions/7221409/is-unsigned-integer-subtraction-defined-behavior

*/


int main() {

unsigned int i;
unsigned int old=0; // 
unsigned int new=0; // 
unsigned int p=1000000000; // 
//
unsigned long long int lnew= 0; //
unsigned long long int lold = (unsigned long long int) old; //
unsigned long long int lp = (unsigned long long int) p; //

printf("unsigned long long int \tunsigned int \n"); // header 

for ( i=0 ; i<20; i++){
   printf("lnew = %12llu \tnew = %12u", lnew, new);
   // check overflow
   // http://stackoverflow.com/questions/2633661/how-to-check-integer-overflow-in-c/
   if ( new < old) printf("  unsigned integer overflow = wrap \n");
           else printf("\n");     
            
            
   // unsigned int
   old=new; // save old value for comparison = overflow check 
   new = old + p ; // simple addition ; new value should be greater then old value 
   // unsigned long long int
   lold=lnew;
   lnew=lold+lp;   
}


return 0; 
}

Wynik :

unsigned long long int 	unsigned int 
lnew =      0 	new =       0
lnew =  1000000000 	new =  1000000000
lnew =  2000000000 	new =  2000000000
lnew =  3000000000 	new =  3000000000
lnew =  4000000000 	new =  4000000000
lnew =  5000000000 	new =   705032704  unsigned integer overflow = wrap 
lnew =  6000000000 	new =  1705032704
lnew =  7000000000 	new =  2705032704
lnew =  8000000000 	new =  3705032704
lnew =  9000000000 	new =   410065408  unsigned integer overflow = wrap 
lnew = 10000000000 	new =  1410065408
lnew = 11000000000 	new =  2410065408
lnew = 12000000000 	new =  3410065408
lnew = 13000000000 	new =   115098112  unsigned integer overflow = wrap 
lnew = 14000000000 	new =  1115098112
lnew = 15000000000 	new =  2115098112
lnew = 16000000000 	new =  3115098112
lnew = 17000000000 	new =  4115098112
lnew = 18000000000 	new =   820130816  unsigned integer overflow = wrap 
lnew = 19000000000 	new =  1820130816
Zapobieganie[edytuj]
 • sprawdzanie danych :[43]
  • przed wykonaniem działań [44][45]
  • po wykonaniu działań ( może być niebezpieczne dla liczb ze znakiem ponieważ niezdefiniowane zachowanie zagraża bezpieczeństwu komputera )
 • zwiększenie limitów poprzez :
  • zmianę typu ( int , long int, long long int )
  • użycie biblioteki o dowolnej precyzji ( np. GMP )

rozmiar[edytuj]

/*
Here is a small C program 
that will print out the size in bytes 
of some basic C types on your machine. 


Paul Gribble | Summer 2012
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://gribblelab.org/CBootcamp/3_Basic_Types_Operators_And_Expressions.html

gcc b.c -Wall
./a.out
*/


#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("a char is %ld bytes\n", sizeof(char));
    printf("an int is %ld bytes\n", sizeof(int));
    printf("an float is %ld bytes\n", sizeof(float));
    printf("a double is %ld bytes\n", sizeof(double));
    printf("a short int is %ld bytes\n", sizeof(short int));
    printf("a long int is %ld bytes\n", sizeof(long int));
    printf("a long double is %ld bytes\n", sizeof(long double));
    return 0;
}a char is 1 bytes
an int is 4 bytes
an float is 4 bytes
a double is 8 bytes
a short int is 2 bytes
a long int is 8 bytes
a long double is 16 bytes


Liczba cyfr[edytuj]

Liczba cyfr w liczbie zmiennoprzecinkowej [46]

// http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=986212
// http://www.cplusplus.com/reference/cfloat/
// gcc d.c -lm -Wall
// ./a.out

#include <stdio.h>
#include <float.h> 

int main(void)
{
  printf("Float can ensure %d decimal places\n", FLT_DIG);
  printf("Double can ensure %d decimal places\n", DBL_DIG);
  printf("Long double can ensure %d decimal places\n", LDBL_DIG);

  return 0;
}

Wynik :

Float can ensure 6 decimal places
Double can ensure 15 decimal places
Long double can ensure 18 decimal places

Liczby subnormalne[edytuj]

przybliżenia DBL_MIN i liczby subnormalnej[edytuj]

Korzystając z funkcji isnormal zdefiniowanej w pliku math.h możemy samodzielnie poszukać przybliżenia DBL_MIN i liczby subnormalnej.

/* 
isnormal example 
ISO C99
http://www.cplusplus.com/reference/cmath/isnormal/
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Floating-Point-Classes.html
http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_math.html

compile with: 
gcc -std=c99 s.c -lm

run :
./a.out

*/

#include <stdio.h> /* printf */
#include <math.h> /* isnormal */

int TestNumber(double x)
{
 int f; // flag

 f= isnormal(x);
 if (f) 
  printf (" = %g ; number is normal \n",x);
  else printf (" = %g ; number is not normal = denormal \n",x);

 return f;
}


int main()
{

 double d ;
 double MinNormal; 
 int flag;
 
 d = 1.0 ; // normal
 flag = TestNumber(d);
 do 
 { 
  MinNormal=d;
  d /=2.0; // look for subnormal 
  flag = TestNumber(d);
  
  }
 while (flag);

 printf ("number %f = %g = %e is a approximation of minimal positive double normal \n",MinNormal, MinNormal, MinNormal);
 printf ("number %f = %g = %e is not normal ( subnormal) \n",d, d , d);
  
 return 0;
}

Wynik działania :

number 0.000000 = 2.22507e-308 = 2.225074e-308 is a approximation of minimal positive double normal 
number 0.000000 = 1.11254e-308 = 1.112537e-308 is not normal ( subnormal) 


eliminacja liczb subnormalnych[edytuj]

Ten program generuje liczby subnormale:

/*
https://blogs.oracle.com/d/subnormal-numbers
gcc -O0 f.c 
*/
#include <stdio.h>
void main()
{
 double d=1.0;
 while (d>0) {printf("%e\\n",d); d=d/2.0;}
}


wynik:

1.000000e+00
5.000000e-01
2.500000e-01
1.250000e-01
6.250000e-02
3.125000e-02
...
3.162020e-322
1.581010e-322
7.905050e-323
3.952525e-323
1.976263e-323
9.881313e-324
4.940656e-324

Jeśli jednak skompilujemy go z opcję:

 gcc -O0 -ffast-math f.c

to otrzymamy:

...
3.560118e-307
1.780059e-307
8.900295e-308
4.450148e-308
2.225074e-308

Liczby subnormalne są zaokrąglane do zera.

Jaki wpływ na obliczenia mają liczby subnormalne?[edytuj]
 • wydłużają czas obliczeń[47]

część ułamkowa[edytuj]

Za pomocą:[48]

 • funkcji modf
 • konwersji int
double frac = r - (int)r ;

Biblioteki matematyczne[edytuj]

float.h[edytuj]

opis

Standardowa : math.h[edytuj]

Aby móc korzystać z wszystkich dobrodziejstw funkcji matematycznych musimy na początku dołączyć plik math.h:

 #include <math.h>

a w procesie kompilacji (dotyczy kompilatora GCC) musimy dodać flagę "-lm" po nazwie pliku wynikowego[49], czyli na końcu linii :[50]

gcc plik.c -o plik -lm

Funkcje matematyczne, które znajdują się w bibliotece standardowej ( plik libm.a ) możesz znaleźć tutaj. Przy korzystaniu z nich musisz wziąć pod uwagę m.in. to, że biblioteka matematyczna prowadzi kalkulację w oparciu o radiany a nie stopnie.

Stałe matematyczne: pi, e ...[edytuj]

W pliku math.h zdefiniowane są pewne stałe, które mogą być przydatne do obliczeń. Są to m.in.:

 • M_E - podstawa logarytmu naturalnego (e, liczba Eulera)
 • M_LOG2E - logarytm o podstawie 2 z liczby e
 • M_LOG10E - logarytm o podstawie 10 z liczby e
 • M_LN2 - logarytm naturalny z liczby 2
 • M_LN10 - logarytm naturalny z liczby 10
 • M_PI - liczba π
 • M_PI_2 - liczba π/2
 • M_PI_4 - liczba π/4
 • M_1_PI - liczba 1/π
 • M_2_PI - liczba 2/π


Możemy to sprawdzić:

grep -i pi /usr/include/math.h

i otrzymamy:

# define M_PI    3.14159265358979323846  /* pi */
# define M_PI_2    1.57079632679489661923  /* pi/2 */
# define M_PI_4    0.78539816339744830962  /* pi/4 */
# define M_1_PI    0.31830988618379067154  /* 1/pi */
# define M_2_PI    0.63661977236758134308  /* 2/pi */
# define M_2_SQRTPI  1.12837916709551257390  /* 2/sqrt(pi) */
# define M_PIl    3.1415926535897932384626433832795029L /* pi */
# define M_PI_2l  1.5707963267948966192313216916397514L /* pi/2 */
# define M_PI_4l  0.7853981633974483096156608458198757L /* pi/4 */
# define M_1_PIl  0.3183098861837906715377675267450287L /* 1/pi */
# define M_2_PIl  0.6366197723675813430755350534900574L /* 2/pi */
# define M_2_SQRTPIl  1.1283791670955125738961589031215452L /* 2/sqrt(pi) */
/* When compiling in strict ISO C compatible mode we must not use the

Liczby zespolone[edytuj]

 • _Complex
 • complex.h
 • biblioteki:


różnica pomiędzy _complex a complex[edytuj]

 • _Complex jest słowem kluczowym, możemy go używać bez dyrektywy include dołączającej plik nagłówkowy complex.h
 • complex jest makrem z pliku nagłówkowego complex.h
float _Complex   
double _Complex         
long double _Complex


 #include <complex.h>
 float complex
double complex
long double complex

complex.h[edytuj]

Operacje na liczbach zespolonych są częścią uaktualnionego standardu języka C o nazwie C99, który jest obsługiwany jedynie przez część kompilatorów

Dotychczas korzystaliśmy tylko z liczb rzeczywistych, lecz najnowsze standardy języka C umożliwiają korzystanie także z innych liczb - np. z liczb zespolonych.

Aby móc korzystać z liczb zespolonych w naszym programie należy w nagłówku programu umieścić następującą linijkę:

 #include <complex.h>

która powoduje dołączenie standardowej biblioteki obsługującej liczny zespolenie

Wiemy, że liczba zespolona zdeklarowana jest następująco:

z = a+b*i,

gdzie a, b są liczbami rzeczywistymi, a i jest jednostką urojoną

i*i = (-1).

W pliku complex.h liczba i zdefiniowana jest jako I. Zatem wypróbujmy możliwości liczb zespolonych:

 #include <math.h>
 #include <complex.h>
 #include <stdio.h>
 
 int main ()
 {
  float _Complex z = 4+2.5*I;
  printf ("Liczba z: %f+%fi\n", creal(z), cimag (z));
  return 0;
 }

następnie kompilujemy nasz program:

gcc plik1.c -o plik1 -lm

Po wykonaniu naszego programu powinniśmy otrzymać:

Liczba z: 4.00+2.50i

W programie zamieszczonym powyżej użyliśmy dwóch funkcji - creal i cimag.

 • creal - zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej
 • cimag - zwraca część urojoną liczby zespolonej

Więcej:

// https://stackoverflow.com/questions/6418807/how-to-work-with-complex-numbers-in-c
// program by user870774
#include <stdio.h>   /* Standard Library of Input and Output */
#include <complex.h>  /* Standard Library of Complex Numbers */

int main() {

  double complex z1 = 1.0 + 3.0 * I;
  double complex z2 = 1.0 - 4.0 * I;

  printf("Working with complex numbers:\n\v");

  printf("Starting values: Z1 = %.2f + %.2fi\tZ2 = %.2f %+.2fi\n", creal(z1), cimag(z1), creal(z2), cimag(z2));

  double complex sum = z1 + z2;
  printf("The sum: Z1 + Z2 = %.2f %+.2fi\n", creal(sum), cimag(sum));

  double complex difference = z1 - z2;
  printf("The difference: Z1 - Z2 = %.2f %+.2fi\n", creal(difference), cimag(difference));

  double complex product = z1 * z2;
  printf("The product: Z1 x Z2 = %.2f %+.2fi\n", creal(product), cimag(product));

  double complex quotient = z1 / z2;
  printf("The quotient: Z1 / Z2 = %.2f %+.2fi\n", creal(quotient), cimag(quotient));

  double complex conjugate = conj(z1);
  printf("The conjugate of Z1 = %.2f %+.2fi\n", creal(conjugate), cimag(conjugate));

  return 0;
}

MPC[edytuj]

Opis MPC

Dodatkowe[edytuj]

Zobacz również[edytuj]

Źródła[edytuj]

 1. The Rational Number Class in C by Peter Burden
 2. Rational Arithmetic by R. Sedgewick
 3. Where is the itoa function in Linux?
 4. gcc - Binary-constants
 5. Code Replay : C represent int in base 2
 6. what-every-computer-programmer-should by Josh Haberman
 7. Metody numeryczne - autorzy : Piotr Krzyżanowski i Leszek Plaskota — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 8. How to get memory representation-double
 9. IEEE-754 Floating Point Converter
 10. dumpfp: A Tool to Inspect Floating-Point Numbers by Joshua Haberman
 11. numeryczne - Wydziału MIM UW
 12. Cpp Core Guidelines : arithmetic
 13. i ból obliczeń numerycznych -Piotr Krzyżanowski
 14. Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic, by David Goldberg
 15. Two disasters caused by computer arithmetic errors
 16. INTRODUCTION TO NUMERICAL ANALYSIS WITH C PROGRAMS by Attila Mate
 17. Basic Issues in Floating Point Arithmetic and Error Analysis by Jim Demmel
 18. securecoding.cert.org : Prevent+or+detect+domain+and+range+errors+in+math+functions
 19. Floating point inaccuracy examples
 20. Catastrophic Cancellation: The Pitfalls of Floating Point Arithmetic by Graham Markall
 21. math.stackexchange question: is-this-characteristic-of-tent-map-usually-observed
 22. dangerous is it to compare floating point values?
 23. it possible to get 0 by subtracting two unequal floating point numbers?
 24. How to solve quadratic equations numerically by FLORIAN DANG
 25. Double Rounding Errors in Floating-Point Conversions By Rick Regan (Published August 11th, 2010)
 26. stackoverflow question when-does-underflow-occur
 27. stackoverflow question: how-to-define-underflow-for-an-implementationieee754-which-support-subnormal-n
 28. Undefined_behavior w ang. wikipedii
 29. undefined-behavior-in-c-and-cplusplus-programs by Nayuki
 30. stackoverflow question: c-floating-point-zero-comparison
 31. Comparing Floating-Point Numbers Is Tricky by Matt Kline
 32. | floating-point-gui.de : comparison/
 33. stackoverflow question : float-double-equality-with-exact-zero
 34. Michael Borgwardt : Nearly Equals Test in java
 35. numerically-stable-law-of-cosines by Nayuki
 36. Praktyczne wyznaczanie precyzji arytmetyki - autorzy : Piotr Krzyżanowski i Leszek Plaskota — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 37. Point Representation - Basics from : geeksforgeeks.org
 38. Tutorial on Data Representation by Chua Hock-Chuan
 39. Przekroczenie zakresu liczb całkowitych w wikipedii
 40. [http://www.fefe.de/intof.html%7CCatching Integer Overflows in C ]
 41. Guide to Undefined Behavior in C and C++, Part 1 by John Regehr
 42. stackoverflow question: function-abs-returning-negative-number-in-c
 43. Testing for Integer Overflow in C and C++ by Josh Haberman
 44. comp.lang.c FAQ list · Question 20.6b : How can I ensure that integer arithmetic doesn't overflow ?
 45. GCC : Built-in Functions to Perform Arithmetic with Overflow Checking
 46. Stackoverflow : Counting digits in a float
 47. O N SUBNORMAL FLOATING POINT AND ABNORMAL TIMING by Marc Andrysco, David Kohlbrenner, Keaton Mowery, Ranjit Jhala, Sorin Lerner, and Hovav Shacham
 48. stackoverflow question : extract-decimal-part-from-a-floating-point-number-in-c
 49. Stackoverflow : Undefined reference to `pow' and `floor'
 50. I'm using math.h and the library link -lm, but “undefined reference to `pow'” still happening
 51. arb library