Przejdź do zawartości

C/fread

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C

Deklaracja

[edytuj]
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);


Plik nagłówkowy

[edytuj]
stdio.h


Argumenty

[edytuj]
ptr
wskaźnik na tablicę
size
rozmiar elementu tablicy
nitems
liczba elementów do odczytania
stream
plik, na którym wykonywana jest operacja


Opis

[edytuj]
Funkcja fread kopiuje nitems elementów z podanego pliku do tablicy. Kopiowanie kończy się w przypadku wystąpienia błędu, końca pliku lub po skopiowaniu podanej liczby elementów. Wskaźnik pliku jest przesuwany, tak by wskazywał pierwszy nieodczytany element.

Wartość zwracana

[edytuj]
Liczba faktycznie wczytanych elementów.


Zobacz też

[edytuj]
fscanf (czytanie pojedynczych zmiennych)
fwrite (analogiczna operacja do pisania do pliku)
fopen (otwarcie pliku)
fclose (zamknięcie pliku)