C/strcat

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C

Deklaracja[edytuj]

char *strcat (char* strTo, const char* strFrom);

Plik nagłówkowy[edytuj]

string.h

Argumenty[edytuj]

strTo
wskaźnik do docelowej tablicy znaków.
strFrom
wskaźnik do źródłowej tablicy znaków.

Opis[edytuj]

Funkcja dopisuje tekst z tablicy strFrom na koniec tekstu w tablicy strTo.

Wartość zwracana[edytuj]

Funkcja zwraca wskaźnik na strTo.

Uwaga[edytuj]

Tablica strTo powinna być dostatecznie duża, aby pomieścić dodany tekst z strFrom, ponieważ może dojść do przepełnienia bufora.

Przykład[edytuj]

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main()
{
  char str[30] = "Ala ";  // kopiujemy napis do tablicy
  const char *strFrom = "ma kota";  // zapisujemy wskaznik na napis

  strcat (str, strFrom);
  puts(str);
  return 0;
}

output:[edytuj]

Ala ma kota


Zobacz też[edytuj]

strncat
strcpy