Przejdź do zawartości

C/tolower

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C

Deklaracja[edytuj]

#include <ctype.h>

int tolower(int c);
int toupper(int c);

Opis[edytuj]

Funkcja tolower (toupper) sprawdza, czy dany znak znajduje się w zadanym przez locale zestawie dużych (małych) liter i jeśli tak przekształca go do odpowiedniej małej (dużej) litery o ile takowa istnieje.

Argumenty[edytuj]

c
wartość znaku reprezentowana jako typ unsigned char lub wartość makra EOF. Z tego powodu, przed przekazaniem funkcji argumentu typu char lub signed char należy go zrzutować na typ unsigned char lub unsigned int.

Wartość zwracana[edytuj]

Jeżeli nastąpiła konwersja funkcje zwracają wartość odpowiadającego znaku (zawsze taką samą dla tego samego znaku w danych ustawieniach locale'i) w przeciwnym wypadku zwracają wartość niezmienioną.

Przykład użycia[edytuj]

#include <ctype.h> // dla funkcji toupper i tolower
#include <locale.h> // dla funkcji setlocale
#include <stdio.h>

char * strtolower( char * dest, const char * src, size_t n )
{
  if( !n )
    return 0;

  else
  {
    char * d = dest;
    while ( *src && --n > 0)
      *d++ = tolower(*src++);

    *d = 0;
    return dest;
  }
}
 
char * strtoupper( char * dest, const char * src, size_t n )
{
  if( !n )
    return 0;

  else
  {
    char * d = dest;
    while( *src && --n > 0)
      *d++ = toupper(*src++);

    *d = 0;
    return dest;
  }
}
 
int main( void )
{
  const char str[] = "Mąka Ćma";
  char buf[sizeof( str )];

  puts(strtolower(buf, str, sizeof buf));
  puts(strtoupper(buf, str, sizeof buf));
  setlocale(LC_ALL, "pl_PL"); // przystosowanie do warunków polskich
  puts(strtolower(buf, str, sizeof buf));
  puts(strtoupper(buf, str, sizeof buf));

  return 0;
}

Powyższy program drukuje:

mąka Ćma
MąKA ĆMA
mąka ćma
MĄKA ĆMA

Zobacz też[edytuj]