C Sharp/Instrukcje sterujące

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Instrukcja if[edytuj]

Najprostsza postać ogólna:

if(warunek) //instrukcja do wykonania, jeśli więcej to w klamerce

Instrukcje zostaną wykonane jeśli warunek spełniony

Inna konstrukcja uwzględnia sytuację, w której warunek nie został spełniony

if(warunek){
 //instrukcje
}
else{
 //instrukcje jeśli niespełniony warunek
}

Można także wielokrotnie sprawdzić warunek:

if(warunek1){
 //instrukcje
}
else if(warunek2){
 //instrukcje jeśli niespełniony warunek1, ale spełniony warunek2
}
else{
 //instrukcje jeśli niespełniony warunek1 ani warunek2 
}

Instrukcja switch[edytuj]

Jest stosowana zamiast if jeśli potrzebujesz sprawdzić wiele wariantów jednej zmiennej (może działać tylko dla wartości liczbowych, nie dla typu char itp!):

switch(a){
case 1:
//instrukcje1;
break; //konieczne
case 2:
//instrukcje2;
break;
default: //jeśli żaden niespełniony
//instrukcje;
}

Instrukcja for[edytuj]

Ta instrukcja i dwie następne to pętle. Służą do wielokrotnego wykonywania kodu.

for (int i=1;i<=100;i++){
Console.WriteLine(i.ToString());
}

Pętla będzie wykonywana na zmiennej i od wartości 1 tak długo aż i osiągnie wartość 100. Z każdym kolejnym przejściem pętli zmienna i jest postinkremetowana.

Instrukcja foreach[edytuj]

Pętla ta rożni się nieco od for. Przechodzi kolejno przez wszystkie elementy tablicy lub innej kolekcji. Przechodząc przez dany element zapisuje go do zmiennej tymczasowej zdefiniowanej w nagłówku pętli. Taka zmienna tworzona jest dokładnie raz dla każdego elementu. Zmienna ta jest dostępna tylko do odczytu a każda próba ustawienia jej wartości wywoła błąd podczas kompilacji. Dla tablic jednowymiarowych przejście następuje od indeksu 0 i postępuje w porządku rosnącym. W przypadku tablic wielowymiarowych przeszukanie następuje dla skrajnie prawego indeksu.


int[] tab = {1, 2, 3, 4, 5};
foreach(int val in tab)
{
 Console.WriteLine(val.ToString());
}

Instrukcja while[edytuj]

Składnia:

while (wyrażenie logiczne) { ciało pętli }

Instrukcje zawarte w ciele pętli wykonywane są dopóki wyrażenie logiczne jest prawdziwe. Jeżeli wyrażenie od początku będzie miało wartość false ciało nie wykona się ani raz.

Przykład:

int a=1;
while (a<=100){
Console.WriteLine(a.ToString());
a++;
}

Instrukcja do while[edytuj]

Składnia:

do {ciało pętli} while (wyrażenie logiczne)

Instrukcje zawarte w ciele pętli wykonywane są dopóki wyrażenie logiczne jest prawdziwe, jak w przypadku pętli while. Tym razem jednak najpierw następuje wykonanie instrukcji, a dopiero później sprawdzany jest warunek (i - jeśli jest spełniony - ponowne przejście pętli). W związku z tym pętla zawsze wykona się przynajmniej raz, niezależnie od warunku.

Przykład:

int a=1;
do 
{
Console.WriteLine(a.ToString());
a++;
} while (a<=100)


Poprzedni rozdział: Operatory
Następny rozdział: Programowanie obiektowe