Chemia nieorganiczna/Liczność materii, czyli mole i stężenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Mol[edytuj]

Mol jest to nazwa ilość substancji (tak jak kopa lub tuzin) zawierającej tyle molekuł (atomów, cząsteczek), ile atomów znajduje się w 12 g węgla 12C. W jednym molu znajduje się ok. 6,0221415·1023 cząstek. Liczba ta nazywana jest stałą Avogadra, oznaczaną symbolem NA.

Na przykład: 5,5 mola cząsteczek H2O To cząsteczek, To wszystkich atomów (ponieważ w jednej cząsteczce H2O są 2 mole atomów H i jeden mol atomów O).

Masa molowa[edytuj]

Masa molowa M jest to ilość gramów substancji liczbowo równa jej masie atomowej lub cząsteczkowej Jednostką masy molowej w układzie SI jest kg/mol (w starszych podręcznikach określane jako kg·mol-1), chociaż częściej używana jest jednostka pochodna g/mol. Masę molową oznaczamy dużą literą M.

Przykłady:

  • MH2 = 2 g/mol = 0,002 kg/mol
  • MH2O = 18 g/mol = 0,018 kg/mol

Stężenie molowe[edytuj]

Stężenie molowe roztworów związków chemicznych to liczba moli danego związku jaką zawiera 1 dm3 danego roztworu. Stężenie molowe jest równe stosunkowi liczby moli substancji rozpuszczonej do objętości roztworu. Możemy oznaczyć je literą C. W układzie SI jednostką C jest mol/dm3. Stężenie molowe zależy od temperatury, ponieważ objętość roztworu zmienia się razem z nią.

Wzór:

gdzie:

n = liczba moli związku chemicznego [mol]
V = objętość roztworu [dm3]