Chemia nieorganiczna/Wartościowość

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wartościowość to cecha pierwiastków chemicznych i grup funkcyjnych w chemii określająca z iloma innymi pierwiastkami lub grupami może się dany pierwiastek łączyć pojedynczymi wiązaniami chemicznymi. Uzależniona jest ona od liczby niesparowanych elektronów w atomie danego pierwiastka.

Wartościowość jest starym i bardzo mocno nieprecyzyjnym pojęciem, które jest często zastępowane pojęciem stopnia utlenienia i liczby koordynacyjnej. Szczególne trudności pojęcie to powoduje w chemii koordynacyjnej, chemii organometalicznej i chemii supramolekularnej, gdzie często występują "częściowe" wiązania chemiczne oraz oddziaływania będące na granicy wiązań i innych oddziaływań fizycznych.

Większość pierwiastków ma zmienną wartościowość, tj. może przyjmować różną wartościowość w różnych związkach chemicznych.

Wartościowość oznaczamy cyframi rzymskimi zapisanymi w nawiasie po nazwie pierwiastka/grupy funkcyjnej, np. siarczan(VI) miedzi(II)

Maksymalna wartościowość jest równa numerowi grupy (dla pierwiastków z grupy głównej), lecz dla grup o numerach od XIII jest równa numer gr.-10.

Wartościowość grup funkcyjnych[edytuj]