Chemia nieorganiczna/Pierwiastki i związki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pierwiastki[edytuj]

Pierwiastkiem chemicznym nazywamy substancję, której nie można rozłożyć metodami chemicznymi. Na przykład znana wszystkim woda nie jest pierwiastkiem. Ogrzewana w żelaznej rurze do odpowiednio wysokiej temperatury zamieni się w wodór i tlen:

2 H2O ⇒ 2 H2 + O2

Natomiast tlen jest pierwiastkiem. Nie można go, metodami chemicznymi, rozłożyć na prostsze substancje. Ma swój zestaw właściwości, odróżniających go od pozostałych pierwiastków: jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, stosunkowo reaktywnym. Węgiel, który też jest pierwiastkiem, ma zupełnie inne własności: jest ciałem stałym, czarnym i kruchym (grafit), raczej biernym chemicznie w temperaturze pokojowej.

Związek chemiczny[edytuj]

Związkiem chemicznym nazywamy substancję składającą się z atomów co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych.

Podział związków chemicznych[edytuj]

Ze względu na liczbę atomów[edytuj]

 • niskocząsteczkowe – liczące do ok 100 atomów w cząsteczce,
 • średniocząsteczkowe – liczące od 100 do 1000 atomów,
 • wysokocząsteczkowe (makromolekuły) – liczące powyżej 1000 atomów.

Ze względu na wiązania chemiczne[edytuj]

 • jonowe – w których dominują wiązania jonowe
 • kowalencyjne – w których dominują wiązania kowalencyjne
 • kompleksowe – w których występują wiązania koordynacyjne

Ze względu na obecność związków węgla[edytuj]

 • Związki organiczne – zawierające węgiel i wodór, poza kwasem węglowym i jego pochodnymi.
 • Związki nieorganiczne – pozostałe związki
 • Związki metaloorganiczne i związki kompleksowe – znajdują się na styku dwóch poprzednich grup.

Ze względu na reaktywność[edytuj]

kwasowość[edytuj]

 • kwasy
 • zasady
 • związki amfoteryczne i
 • sole - będące wynikiem reakcji kwasów z zasadami

skłonność do przyjmowania lub udostępniania elektronów[edytuj]

 • elektrofile
 • nukleofile

zachowanie w reakcjach redoks[edytuj]

 • utleniacze
 • reduktory