Chemia nieorganiczna/Wodorki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wodorki[edytuj]

Wodorki są to związki dwuskładnikowe wodoru z innym pierwiastkiem.

Nazewnictwo wodorków.

Poprzez dodanie końcówki "-ek"

NaH – wodorek sodu
KH – wodorek potasu
CaH2 – wodorek wapnia

Inne nazwy wodorków (nazwy zwyczajowe):
CH4 – metan
NH3 – azan – amoniak
PH3 – fosfan – wodorek fosforu

Podział wodorków[edytuj]

  • Ze względu na charakter: zasadowy, amfoteryczny, kwasowy
  • Wodorki metaliczne
  • Wodorki kowalencyjne

Otrzymywanie wodorków[edytuj]

Wodorki można otrzymać na dwa sposoby:

  • Poprzez syntezę wodoru z innym pierwiastkiem

H2 + Cl2 → 2HCl

  • Poprzez termiczny rozkład chlorku amonu

NH4Cl → NH3 + HCl

Właściwości wodorków[edytuj]

1. Wodorki o charakterze zasadowym

Są to związki wodoru z metalami z grup I i II (czyli litowce i berylowce), bez berylu (Be) i magnezu (Mg). Występuje jako anion H- w sieci krystalicznej na przemian z kationami metali. Gwałtownie reagują z wodą, co można zapisać równaniem:

NaH + H2O → NaOH + H2

CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2

Pod wpływem NaOH lub Ca(OH)2 pasek lakmusowy barwi się na niebiesko, co świadczy o odczynie zasadowym roztworu.

2. Wodorki o charakterze obojętnym

Nie reagują z wodą. Należą do nich między innymi: CH4 i SiH4.

3.Wodorki o charakterze kwasowym

Po rozpuszczeniu w wodzie tworzą kwasy

HBr → HBr (aq)

HF → HF(aq)

4. Wodorki amfoteryczne

Woda ulega procesowi autodysocjacji. Dwie cząsteczki wody tworzą jon hydroksylowy oraz jon wodorotlenkowy.

H2O + H2O → H3O+ + OH-

5. Wodorki metaliczne

  • Z reguły czarne, przewodzące proszki.
  • Podczas ogrzewania uwalniają wodór.

6.Wodorki kowalencyjne

  • W większości lotne o niskiej temperaturze topnienia. Głównie są to gazy (np. NH3, HCl, CH4)
  • Wiele spośród wodorków niemetali jest kwasami Bronsteda.