Przejdź do zawartości

Chemia organiczna/Alkany/Alkany - wstęp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Alkany są związkami organicznymi, węglowodorami, składającymi się wyłącznie z atomów węgla i wodoru, połączonych wiązaniami pojedynczymi.

Węglowodory mogą zawierać w swojej cząsteczce nawet ponad 100 atomów węgla. Nazwy i wzory alkanów posiadających w swojej cząsteczce od 1 do 10 atomów węgla przedstawia tabela.

Liczba
atomów
węgla
Wzór
sumaryczny
alkanu
Nazwa
alkanu
Wzór strukturalny alkanu
1 CH4 metan
2 C2H6 etan
3 C3H8 propan
4 C4H10 butan
5 C5H12 pentan
6 C6H14 heksan
7 C7H16 heptan
8 C8H18 oktan
9 C9H20 nonan
10 C10H22 dekan
... ... ... ...
n CnH2n+2 alkan

Zobacz również: Nazwy alkanów do 100 atomów węgla.

Alkany tworzą szereg homologiczny.

Każdy kolejny alkan różni się od poprzedniego grupą metylenową —CH2—.

Wzór ogólny alkanów ma postać CnH2n+2.