CorelDRAW/Podstawy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Co to jest CorelDRAW?[edytuj]

CorelDRAW to program do tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Znaczy to, że plik nie jest zapisywany w postaci pikseli, lecz pojedynczych obiektów, opisanych za pomocą równań matematycznych np. kół, prostokątów, linii. Rysunki tworzone w programie CorelDRAW są zapisywane z rozszerzeniem cdr.

Nowy plik[edytuj]

Nowy rysunek tworzymy po kliknięciu na "New file" w menu, które wyświetla się po uruchomieniu programu. Możemy zamiast tego wybrać również "Open last edited", by otworzyć ostatnio edytowany plik lub "Open file", aby wybrać plik do otwarcia.

Co jest czym w oknie[edytuj]

Po otwarciu nowego pliku wyświetla się ekran edycji pliku. Przedstawię domyślne ustawienie pasków.

  • U góry, jak przystało na programy na Windowsa, znajduje się pasek menu.
  • Zaraz pod nim znajduje się pasek właściwości. Można go poznać po ustawieniach strony widocznych na nim zaraz po otwarciu pliku.
  • Jeszcze niżej widzimy pasek Standardowy. Znajdują się na nim ustawienia takie jak nowy plik, zapisz, otwórz itp.
  • Po lewej ujrzymy pasek narzędzi.
  • Z prawej znajduje się paleta kolorów.
  • Na dole widać pasek statusu.

Strona[edytuj]

Wymiary[edytuj]

W Corel-u masz możliwość zmiany układu strony. Możesz zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy to wpisanie wymiarów strony w odpowiednich miejscach na pasku właściwości a następnie kliknięcie ENTER. Drugi to wybranie formatu strony (np. A4) z listy rozwijanej po lewej stronie tego paska. W obu przypadkach mamy możliwość zmiany orientacji strony za pomocą przycisków z prawej strony pól do wpisania wymiarów strony. Jeszcze bardziej z prawej strony znajdziemy listę rozwijaną "Units". Możemy w niej wybrać w jakich jednostkach będzie wyświetlana podziałka na miarkach. Punkt o współrzędnych (0,0) znajduje się w lewym dolnym rogu kartki. Po prawej stronie współrzędna x jest dodatnia, a po lewej ujemna. U góry współrzędna y jest dodatnia, a pod kartką ujemna.

Tło[edytuj]

Możesz ustawić również tło strony. Aby tego dokonać, z menu "Layout"(można wywołać klikając lewy alt+l) wybieramy opcję "Page Background" (lewy alt+b). W pojawiającym się oknie znajdują się 3 opcje do wyboru: no background (bez tła), solid (jednolite), bitmap (obraz).

  • No background

Domyślne ustawienie strony, zaznaczenie tej opcji usuwa tło.

  • Solid

Jednolite tło strony pozwala na wybór koloru z palety, aby cała strona miała ten kolor. Aby stworzyć kolor nieznajdujący się na palecie, wystarczy kliknąć "other" (patrz Wypełnienie i kontur).

  • Bitmap

Pozwala wybrać zapisany na dysku obraz i wypełnić nim stronę. Po wybraniu obrazu, w menu poniżej można wpisać rozmiary obrazu lub wybrać domyślne, klikając "default".

Proste narzędzia[edytuj]

Pick tool (wskaźnik)[edytuj]

Kiedy utworzysz w programie CorelDRAW dowolny obiekt, możesz przesuwać go, zmieniać rozmiar, obracać i rozciągać. Patrz Proste figury geometryczne

Hand tool (narzędzie ręki)[edytuj]

Łapa jest bardzo przydatna przy przesuwaniu widoku. Zamiast korzystać z suwaków, możesz wybrać narzędzie łapy i za jego pomocą przesuwać widok. Aby wybrać to narzędzie należy kliknąć na ikonkę łapy na pasku narzędzi lub kliknąć na strzałkę obok lupy i z rozwijanego menu wybrać rękę.

Zoom tool (lupa)[edytuj]

Narzędzie znajduje się na tej samej liście, co łapa. Po jego wybraniu, na pasku właściwości pokazuje się 7 ikon i rozwijana lista. Z listy można wybrać powiększenie lub wpisać własną wartość, a ikony oznaczają kolejno: powiększ, pomniejsz, dopasuj do wybranych, dopasuj do wszystkich, dopasuj do strony, dopasuj do szerokości strony, dopasuj do wysokości strony.