Debian - uniwersalna instalacja/Konfigurowanie macchanger

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

GNU Macchanger to narzędzie, za pomocą którego manipulowanie adresami MAC jest łatwiejsze. Każdy komputer, router lub inne urządzenie sieciowe , które ma dostęp do Internetu - ma tzw. adres fizyczny, zwany także adresem MAC (Medium Access Control). Adresy MAC są unikalne, to znaczy nie ma drugiego takiego urządzenia, które by miało taki sam adres MAC. Adresy MAC zaczęły być wykorzystywane przez nieuczciwe firmy marketingowe i agencję rządowe do śledzenia komputera użytkownika w wielu sieciach. Zmieniając adres MAC regularnie tego rodzaju śledzenie może być udaremnione lub co najmniej znacznie trudniejsze. Jeśli chcemy dowiedzieć się jaki mamy adres MAC to uruchamiamy Terminal z prawami roota i w nim wpisujemy polecenie.

 sudo ifconfig

Komenda dla komputera połączonego z siecią za pomocą kabla

sudo ifconfig eth0

Komenda dla komputera połączonego z siecią bezprzewodową

sudo ifconfig wlan0

Więcej informacji patrz ten rozdział Debian - uniwersalna instalacja/Internet

Powinniśmy dostać miej więcej taki obraz w terminalu

# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d3:23:7c:f7
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Memory:ee000000-ee020000

Pogrubione cyfry 00:16:d3:23:7c:f7 są naszym unikatowym adresem MAC

Aby skorzystać z programu macchanger uruchomiamy Terminal z prawami roota po czym wpisujemy komendę

aptitude install macchanger

Wciskamy klawisz Y lub T w zależności od posiadanej wersji Debiana potem klawisz ENTER. Program zacznie się instalować. W Pewnym momencie na tle terminala wyświetli się okno z pytaniem czy chcemy by macchanger automatycznie zmieniał adres MAC za każdym razem kiedy będzie się łączył z siecią za pomocą przewodu lub bezprzewodowo. Wtedy wybieramy TAK i wciskamy ENTER. Program zostanie zainstalowany.

Aby ręcznie przypisać nowy adres MAC naszej karcie sieciowej, która łączy się z internetem bezprzewodowo, musimy ją najpierw wyłączyć - uruchomiamy Terminal z prawami roota i wpisujemy

 sudo ifconfig wlan0 down

Następnie uruchomiamy macchanger który wygeneruje losowo numer MAC dla naszej karty i go na taki zmieni, wpisujemy

macchanger -r wlan0

W terminalu powinniśmy otrzymać

Current MAC: 00:16:d3:23:7c:f7 (unknown)
Faked MAC:  32:cf:cb:6c:63:cd (unknown)

Następnie uruchomiamy ponownie kartę sieciową wpisując w terminalu

sudo ifconfig wlan0 up

Aby sprawdzić jaki mamy teraz adres MAC możemy użyć macchangera wpisując

 macchanger -s wlan0

Tworzenie skryptu Macchangera[edytuj]

Tworzymy skrypt macchangera, który będzie się uruchamiał wraz ze startem naszego komputera i za każdym razem przypisywał nowy adres MAC.

Uruchamiamy edytor tekstu gedit, wpisując w terminalu

 gedit

Tam wklejamy przykładowy skrypt dla karty bezprzewodowej WI FI

 
#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides: macchanger
# Required-Start: $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO

# Wyłączenie karty bezprzewodowej

ifconfig wlan0 down

# Wygenerowanie losowo nowego numeru MAC

macchanger -r wlan0

# Włączenie karty bezprzewodowej

ifconfig wlan0 up

Następnie zapisujemy nasz plik nadając mu nazwę macchanger w katalogu Dokumenty

Teraz uruchamiamy Terminal z prawami roota - zostaniemy poproszeni o hasło

 root@debian-linux:/home/linux#

W terminalu musimy przejść do katalogu Dokumenty

wpisujemy

 ls

Teraz widzimy nasze katalogi

 root@debian-linux:/home/linux# ls
 Dokumenty Muzyka Obrazy Pobrane Publiczny Pulpit Szablony Wideo

Wpisujemy

 cd Dokumenty

Widzimy że jesteśmy w katalogu Dokumenty

 root@debian-linux:/home/linux/Dokumenty# 

Wpisujemy ponownie ls by zobaczyć czy tam jest nasz plik macchanger

 ls

Jeśli widzimy plik macchanger to przystępujemy do następnej czynności.Kopiujemy nasz plik macchanger do katalogu init.d. W katalogu tym znajdują się skrypty startowe uruchamiane podczas ładowania systemu. W terminalu wpisujemy

 sudo cp macchanger /etc/init.d/

Następnie jeśli nie ma błędów nadajemy naszemu plikowi macchanger prawa uruchamiania

 chmod +x /etc/init.d/macchanger

Tworzymy dowiązanie do uruchomienia serwisu w trybach pracy 2345 oraz zatrzymania serwisu w trybach pracy 016 - wpisując

 update-rc.d macchanger defaults 90

Zamykamy terminal i uruchamiamy ponownie komputer. Wraz z każdym startem komputera macchanger powinien przypisać naszemu komputerowi nowy adres MAC.