Przejdź do zawartości

Delphi/Niektóre właściwości okna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Spójrz teraz na swój formularz. Ma on w pasku tytułowym swoją nazwę (FormularzGlowny) i tak będzie wyglądał po skompilowaniu. Za tekst umieszczony w pasku tytułowym formularza odpowiada właściwość "Caption" (podpis). Znajdź w Inspektorze Opiektów właściwość Caption i zmień ją z FormularzGlowny np. na "Moja pierwsza aplikacja w Delphi". Zauważ, że zmiana podpisu NIE spowoduje zmiany nazwy (Name). Caption jest tekstem przeznaczonym wyłącznie dla użytkownika programu. W przeciwieństwie do Name, Caption może zawierać polskie litery, spacje i inne znaki.

Świetnie. Pasek tytułowy formularza zmienił się. Zauważ, że w dalszym ciągu widnieje on w pamięci jako zmienna FormularzGlowny.

Teraz zmień właściwości Width (szerokość) i Height (wysokość) formularza. W ten sposób możesz zmieniać dowolne właściwości formularza. Jeśli nie będziesz wiedzieć, co która z nich oznacza, umieść kursor na danej właściwości i naciśnij klawisz F1, aby otworzyć pomoc dotyczącą danej własciwości.

Teraz zapisz swój program. Wybierz "File → Save". Delphi poprosi Cię o wprowadzenie nazwy modułu, w którym zadeklarowany jest FormularzGlowny. Najwygodniej jest zapisać pod nazwą, która coś będzie Ci mówić - np. ModulGlowny. Rozszerzenie *.pas zostanie dodane automatycznie. Zauważ w Edytorze, że pierwsza linia ma teraz postać:

unit ModulGlowny;

Teraz zapiszemy projekt. Wybierz "File → Save Project As..." i wpisz nazwę projektu, np. MojaPierwszaAplikacja. Rozszerzenie *.dpr zostanie dodane automatycznie.

Teraz uruchomimy nasz program.


« Poprzednia lekcjaSpis treściNastępna lekcja »