Delphi/Struktura środowiska

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Górny pasek Delphi zawiera podstawowe instrukcje sterowania systemem. Wszystkie Twoje programy są organizowane w projekty. Każdy projekt generuje dość dużo plików, więc zastanów się, czy nie warto każdego swojego projektu trzymać w osobnym katalogu?

Pliki projektu mają rozszerzenie *.dpr. Oprócz tego, Delphi obsługuje również pliki typu *.dfm oraz *.pas. Pliki *.dfm są plikami zawierającymi strukturę formularza, zaś pliki *.pas - moduły do Twojego programu. Formularzem (formą, ang. form) jest każde okno Twojej aplikacji, np. widoczne teraz na ekranie okno o nazwie "Form1". Moduł (unit) zawiera funkcje, procedury, stałe, typy lub tp. informacje, które możesz np. zdefiniować raz w jednym module, a potem dołączać moduł do każdego swojego projektu. Generalnie przyjęto, że każdy formularz ma swój moduł. Klawisz F12 powoduje przełączanie między widokiem formy a odpowiadającym mu modułem.

Pamiętaj, że tylko kompilacja projektu umożliwi Ci utworzenie pliku wykonywalnego *.exe. Z tego powodu zapewne będziesz musiał wczytywać zawsze całe projekty, a nie poszczególne formy.

Obsługę plików zapewnia menu "File". Przełączanie między okienkami programu ułatwia menu "Window". Pozostałe części menu zostaną omówione w dalszej części tekstu.


« Poprzednia lekcjaSpis treściNastępna lekcja »