Dyskusja:Fizyka statystyczna/Wprowadzenie do fizyki statystycznej

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Dodaj temat
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ogólnie świetnie napisana książka (z tego, co ogólnie przejrzałem). W miarę dogłębnie zajmowałem się analizą wyprowadzeń entropii Gibbsa (de facto jest to ten sam wzór, co wyprowadzony w dziale Entropia, a prawdopodobieństwa stanu układów) przez kilku autorów (wyprowadzenie w tej książce jest najlepsze spośród tych , które czytałem) i (o ile mogę) chciałbym pozwolić sobie na pewne sugestie:

Propozycje do działu Entropia, a prawdopodobieństwa stanu układów:

  • zamiast pisać kopie układu, może bardziej czytelnie dla odbiorców lepiej byłoby pisać: grupa identycznych makroskopowo układów (pojęcie kopia może sugerować, że układy te są dokładnymi kopiami, tzn. włącznie z uporządkowaniem na poziomie atomów
  • warto byłoby zachować odpowiednią kolejność: najpierw wyjaśnić, co znaczy jakiś symbol, a dopiero potem go używać - np. k z indeksem i
  • warto byłoby przedstawić tok rozumowania, który doprowadził do ilości wszystkich możliwych obsadzeń - jeśli dobrze rozumiem, jest to liczba permutacji L-elementowych z powtórzeniami, w której elementy powtarzają się ki razy
    • jeżeli mam rację - proponowałbym rozpisać że np.: "można dowiedzieć się ile jest wszystkich możliwych obsadzeń badając ile jest różnych ciągów opisujących daną grupę L układów. Ciągi te składają się z liczb ki, przy czym pozycja tej liczby (i) oznacza, ile jest układów w takim (i-tym) stanie, np. dla L=13 ciąg:(3,5,1,0,4) oznacza, że w stanie: pierwszym są 3 układy spośród grupy, drugim - 5, trzecim - 1, czwartym - 0, piątym - 4." (przykład może nie trafiony, ale chciałem pokazać, że warto byłoby zwizualizować, po co się coś liczy)
    • jeżeli mam rację odnośnie tego, że wykorzystywany jest wzór na permutacje - warto byłoby także napisać wymóg, że: suma ki po wszystkich indeksach, aż do l, jest równa L jeszcze przed sformułowaniem wzoru na prawdopodobieństwo - gdyż jest to konieczny element wzoru na permutację z powtórzeniami
  • w czcionkach bezszeryfowych, np. Arial: miniskuła (mała litera) "L" wygląda tak samo jak majaskuła (duża litera) "i" - trzeba samemu przezwyciężyć tą trudność mimo że sam temat książki wymaga już dużo wysiłku - prosiłbym o obligatoryjne używanie w takich sytuacjach generowanego zapisu
  • został wykorzystany przybliżony wzór Stirlinga (powinna być podana jego postać oraz powód stosowania: zarówno L jak i ki są bardzo duże - wręcz dążące do nieskończoności - więc błąd przybliżenia wzoru Stirlinga, który sam w sobie jest przybliżeniem (część czytelników może tutaj nie zrozumieć powodu, dla którego stosowane są tak duże niedokładności) - jest już pomijalny) a nie zwykły - warto odnotować ten fakt - nie każdy zna przybliżony wzór Stirlinga

Moje uwagi (których słuszność proszę zweryfikować samemu) motywuję chęcią dodania na stronie Wikipedii poświęconej hasłu Entropia odnośnika do oryginalnej strony na Wikibooks z kotwicą wskazującą na fragment dotyczący interesującego wyprowadzenia: https://pl.wikibooks.org/wiki/Fizyka_statystyczna/Wprowadzenie_do_fizyki_statystycznej#Entropia,_a_prawdopodobie%C5%84stwa_stanu_uk%C5%82ad%C3%B3w Dowód na postać entropii zależną od prawdopodobieństwa termodynamicznego jest na stronie już dołączonej do Wikipedii za pomocą linka - i moim zdaniem - jest on dużo łatwiejszy do zrozumienia (dla przeciętnego czytelnika) niż w tej książce. Sądzę, że wolno mi dołączyć powyższy link do strony na Wikipedii, a z drugiej strony tak świetne dzieło jak ta książka powinno być jak najszerzej znane.