Przejdź do zawartości

Emacs/System kontroli wersji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

VC (Version Control) to pakiet wbudowany w GNU Emacs, który zapewnia ujednolicony interfejs do interakcji z różnymi systemami kontroli wersji, takimi jak Git, CVS, SVN, SCCS, CSSC RCS, Mercurial, Bazaar, SRC. Oto kroki, aby użyć VC w GNU Emacs:

Otwórz plik lub katalog, który jest pod kontrolą wersji w GNU Emacs. Jeśli plik nie jest jeszcze objęty kontrolą wersji, możesz użyć polecenia C-x v v, aby zarejestrować go w ww. systemów kontroli wersji.

Wpisz C-x v d w minibuforze, lub M-x vc-mode, aby otworzyć bufor katalogu VC. Ten bufor wyświetli informacje o stanie kontroli wersji bieżącego katalogu, takie jak bieżąca gałąź, zmodyfikowane pliki i nieśledzone pliki.

Użyj następujących poleceń VC do interakcji z systemem kontroli wersji:

  • C-x v = (vc-diff): Pokaż różnice między bieżącą wersją pliku a najnowszą zatwierdzoną wersją.
  • C-x v ~ (vc-revert-buffer): Przywraca bieżący bufor do najnowszej zatwierdzonej wersji.
  • C-x v s (vc-annotate): Pokaż historię zatwierdzeń dla bieżącego bufora, z adnotacją o autorze i dacie zatwierdzenia w każdym wierszu.
  • C-x v g (vc-vc-git-grep): Wyszukaj ciąg w bieżącym repozytorium kontroli wersji.
  • C-x v b (vc-switch-backend): Przełącz system kontroli wersji używany dla bieżącego pliku lub katalogu.

Aby użyć tych poleceń, wpisz C-x v, a następnie nazwę polecenia w minibuforze, a następnie naciśnij Enter.

Po wykonaniu polecenia VC, Emacs wyświetli wyniki w nowym buforze. Możesz użyć standardowych poleceń nawigacyjnych Emacsa (np. C-n, aby przejść do następnej linii, C-f, aby przejść o znak do przodu), aby poruszać się po buforze.

To wszystko! Powinieneś teraz móc używać VC do interakcji z systemami kontroli wersji bezpośrednio w GNU Emacs.