Przejdź do zawartości

Esperanto/Lekcja 4

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zawartość lekcji (Enhavo de leciono)

[edytuj]

W tej lekcji przedstawimy:

 • odmianę czasowników
 • liczebniki główne
 • podawanie godziny
 • rdzenie: est- ⋆

Odmiana czasownika

[edytuj]
Czasownik odmienia się przez trzy czasy poprzez zmianę końcówki dając w efekcie
przeszły -is Mi estis. - Byłem.
teraźniejszy -as Mi estas. - Jestem.
przyszły -os Mi estos. - Będę.

Reguła ta działa dla każdego rdzenia który może występować w funkcji czasownika.

 • Mi venas. - Ja pochodzę
 • Li scipovis. - On umiał.
 • Ŝi parolos. - Ona powie / będzie mówić.

Liczebniki

[edytuj]

Podstawę nazewnictwa liczb w esperanto tworzą słowa:

Liczba Nazwa Posłuchaj przykładu
0 nul
1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ
10 dek

Osobne nazwy mają też liczby będące wielokrotnością dziesięciu:

Liczba Nazwa Posłuchaj przykładu
100 cent
1000 mil
1 000 000 miliono
1 000 000 000 miliardo

Aby uzyskać pozostałe liczby liczebniki można łączyć:

 • 20 – dudek (dosłownie dwa-dziesięć)
 • 31 – tridek unu (dosłownie trz-dziesięć jeden)
 • 142 – cent kvardek du
 • 563 – kvincent sesdek tri
 • 1784 – mil sepcent okdek kvar
 • 95895 – naŭdek kvin mil okcent naŭdek kvin
 • 26 345 566 789 – dudek ses miliardoj tricent kvardek kvin milionoj kvincent sesdek ses mil

Godziny i określenia czasu

[edytuj]
 • Kioma horo estas? - Która jest godzina?
 • Estas la kvina horo. - Jest piąta.
 • Kiom da jaroj vi havas? - Ile masz lat?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Mogą być one używane zamiennie.

 • Mi havas kwardek du jarojn. - Mam czterdzieści dwa lata. (Użyliśmy tutaj czasownika havi - mieć)
 • Mi estas kvindektrijara. - Mam pięćdziesiąt trzy lata. (Użyliśmy tutaj czasownika esti - być)
 • Mi aĝas sesdek kvar jaroj. - Mam sześćdziesiąt cztery lata. (Użyliśmy tutaj czasownika aĝi - być w jakimś wieku/mieć ileś lat utworzonego z rdzenia aĝ- oznaczającego wiek życia)

Czas możemy określać również mniej precyzyjnie:

 • hieraŭ - wczoraj
 • hodiaŭ - dziś
 • morgaŭ - jutro

Gramatyka (Gramatiko)

[edytuj]

Prefiks ek- oznacza początek lub krótkotrwałą czynność:

 • dormi - spać
 • ekdormi - usnąć/zasnąć
 • vidi - widzieć
 • ekvidi - zobaczyć/ujrzeć
 • krii - krzyczeć
 • ekkrii - krzyknąć/wykrzyknąć

Sufiks -obl- oznacza krotność.

 • duobla - dwukrotny

Sufiks -on- oznacza ułamek

 • triono - jedna trzecia

Sufiks -op- oznacza zbiorowość

 • kvarope - we czworo