Fizyka dla liceum/Równia pozioma, pochyła, bloczki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dynamika ciała na podłożu z uwzględnieniem grawitacji[edytuj]

Równia pochyła[edytuj]

Rozkład sił na równi z uwzględnieniem siły tarcia

Równię pochyłą otrzymamy, gdy nachylimy płaską powierzchnię (np. deskę) do poziomu pod pewnym kątem. Wtedy siła ciężkości rozkłada się na dwie składowe - prostopadłą do równi siłę nacisku i równoległą siłę zsuwającą.

Rozkład sił na równi pochyłej[edytuj]

Siła ciężkości rozkłada się na dwie siły składowe:

  • równoległą do powierzchni równi siłę zsuwającą równą sile ciężkości pomnożonej przez sinus kąta nachylenia: , ostatecznie
;
  • prostopadłą do powierzchni równi siłę nacisku, którą otrzymujemy mnożąc siłę ciężkości przez cosinus katą nachylenia:
.

Prócz tego mamy:

  • siłę reakcji podłoża (patrz III zasada dynamiki Newtona) N;
  • siłę tarcia (jak pamiętamy jest to siła nacisku pomnożona przez współczynnik tarcia): i ostatecznie
.

Przyspieszenie na równi pochyłej

Zwrot siły tarcia jest przeciwny od zwrotu ruchu ciała, gdy ciało porusza się w dół równi, siła tarcia ma zwrot przeciwny do siły zsuwającej. Składowa siły wypadkowej w kierunku ruchu ciała jest równa różnicy siły zsuwającej i siły tarcia. , a wzór na przyspieszenie:

.

W powyższych:

α - kąt nachylenia równi do poziomu
T - siła tarcia
g - przyspieszenie grawitacyjne Ziemi
m - masa ciała
μ - współczynnik tarcia