Fizyka dla liceum

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podręcznik zawiera materiał fizyki z programu szkoły średniej. Jego kompletność: ok. 50%.

Przejdź do:
> Wstęp
> Kinematyka
> Dynamika
> Pole grawitacyjne
> Drgania i fale mechaniczne


> Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał
> Elektryczność i magnetyzm
> Fale elektromagnetyczne
> Elementy fizyki jądrowej

Wstęp[edytuj]

 1. Wstęp
 2. Autorzy

Materiał podstawowy[edytuj]

W przygotowaniu

 1. Jednostki układu SI
 2. Wektory i skalary
 3. Wzory - przekształcanie
 4. Zaokrąglenie liczb

Kinematyka[edytuj]

 1. Podstawy - ruch
 2. Ruch jednostajny
 3. Ruch przyspieszony
 4. Rzuty
 5. Ruch po okręgu

Dynamika[edytuj]

Siła, pęd[edytuj]

 1. I zasada dynamiki
 2. II zasada dynamiki
 3. III zasada dynamiki
 4. Siła bezwładności
 5. Siły działające na ciało
 6. Tarcie
 7. Równia pozioma, pochyła, bloczki
 8. Pęd
 9. Siły w jednostajnym ruchu po okręgu

Praca i energia[edytuj]

 1. Praca
 2. Energia kinetyczna i potencjalna
 3. Moc

Dynamika bryły sztywnej[edytuj]

 1. Dynamika bryły sztywnej

Pole grawitacyjne[edytuj]

 1. Wstęp
 2. Prawo powszechnego ciążenia

Drgania i fale mechaniczne[edytuj]

 1. Drgania i fale mechaniczne

Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał[edytuj]

 1. Przemiany gazowe
 2. Pierwsza zasada termodynamiki
 3. Omówienie wykresów przemian gazowych
 4. Cykle termodynamiczne
 5. Druga zasada termodynamiki

Elektryczność[edytuj]

 1. Pole elektrostatyczne w próżni
 2. Prąd elektryczny
 3. Elektrochemia

Fale elektromagnetyczne[edytuj]

Elementy fizyki jądrowej[edytuj]

 1. Promieniotwórczość naturalna
 2. Niedobór masy w jądrze atomowym