Przejdź do zawartości

GnuPG/Eksport klucza prywatnego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Aby wyeksportować klucz prywatny użyj komendy:

 $ gpg --export-secret-key -a > sciezka/nazwa_klucza_prywatnego

Usuń przełącznik -a, aby uzyskać plik binarny zamiast tekstowego. Do określenia ścieżki zapisu możesz użyć również --output.