GnuPG/Import klucza prywatnego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Aby ponownie zaimportować swój klucz prywatny użyj polecenia:

 $ gpg --import --allow-secret-key-import sciezka/nazwa_pliku_klucza