Przejdź do zawartości

Gramatyka języka słowackiego/Przysłówek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
← Liczebnik Gramatyka języka słowackiego
Przysłówek
Spójnik →

Przysłówek[edytuj]

Przysłówki to nieodmienna część mowy. Odpowiadają na pytania: ako, kde, kedy (jak, gdzie, kiedy)?

Przysłówki jakościowe[edytuj]

Przysłówki jakościowe mogą być określeniami czasowników, przymiotników oraz innych przysłówków.

Tworzenie[edytuj]

Przysłówki posiadają w języku słowackim wyłącznie krótkie końcówki: -o, -e, -y: ticho, pekne, pomaly. Nie ma jednoznacznych reguł odnośnie użycia którejś z nich. Wyjątkiem są przymiotniki zakończone na -ský, -cký. W przysłówkach od nich utworzonych pojawi się zawsze końcówka -y np. slovenský - slovensky.

Stopniowanie[edytuj]

Przysłówki jakościowe utworzone od przymiotników podlegają stopniowaniu na takich samych zasadach, jak przymiotniki. W stopniu wyższym występuje końcówka -šie, a w najwyższym dochodzi ponadto przedrostek naj-.

Tak samo, jak niektóre przymiotniki, tak i przysłówki mogą stopniować się nieregularnie:

  • dobre - lepšie, najlepšie
  • zle - horšie, najhoršie
  • veľmi - väčšmi, najväčšmi

Przysłówki okolicznościowe[edytuj]

Ten rodzaj przysłówków nie jest używany do określania przymiotników i przysłówków, może być natomiast wykorzystany w połączeniu z rzeczownikami: Bratislava dnes. Nie podlegają stopniowaniu. Do tej kategorii zaliczają się również zaimki przysłowne (np. kedy) oraz liczebne (np. koľko) ze względu na swą funkcję w zdaniu.