Gramatyka języka słowackiego

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Spis treści[edytuj]

 1. Wstęp
 2. Fonetyka
 3. Pisownia
 4. Części mowy
  1. Rzeczownik
   1. Przypadki
   2. Wzory odmiany męskiej
   3. Wzory odmiany żeńskiej
   4. Wzory odmiany nijakiej
  2. Przymiotnik
  3. Czasownik
   1. Odmiana regularna
   2. Odmiana nieregularna
   3. Czasy
   4. Tryby
  4. Imiesłów
   1. Im. przymiotnikowy czynny
   2. Im. przymiotnikowy bierny
   3. Im. przymiotnikowy czynny przeszły
   4. Im. przysłówkowy
  5. Zaimek
   1. Zaimki osobowe
   2. Zaimki dzierżawcze
   3. Zaimki wskazujące
   4. Zaimki pytajne
   5. Zaimki nieokreślone
   6. Zaimki określające
   7. Zaimki zwrotne
  6. Liczebnik
  7. Przysłówek
  8. Spójnik
  9. Przyimek
  10. Partykuła
  11. Wykrzyknik
 5. Słowotwórstwo
 6. O podręczniku