Przejdź do zawartości

Hindi/Czas teraźniejszy ciągły

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Czas teraźniejszy ciągły jest czasem, w którego skład wchodzi imiesłów ciągły czasownika głównego oraz czasownik posiłkowy, czyli - होना w czasie teraźniejszym. W czasie teraźniejszym ciągłym mamy do czynienia z dwoma typami odmian - żeńską i męską.

Rodzaj męski:
czasownik खाना - jeść
l. poj. मैं खा रहा हूँ
l. poj. तू खा रहा है
l. poj. वह/यह खा रहा है

l. mn. हम खा रहे हैं
l. mn. तुम खा रहे हो
l. mn. आप खा रहे हैं
l. mn. वे/ये खा रहे हैं

Rodzaj żeński:
l. poj. मैं खा रही हूँ
l. poj. तू खा रही है
l. poj. वह/यह खा रही है

l. mn. हम खा रही हैं
l. mn. तुम खा रही हो
l. mn. आप खा रही हैं
l. mn. वे/ये खा रहे हैं

Czasu tego używa się przede wszystkim do:

  1. wyrażenia czynności lub stanów, które trwają w chwili obecnej (użycie - teraz, właśnie), np. Piszę właśnie kolejny list.
  2. wyrażenia czynności, które mają charakter ciągły, np. Oglądam te wystawę nie od dziś, lecz od paru tygodni.
  3. wyrażenia czynności i stanów mających się odbyć w bliskiej przyszłości, np. Poczekaj chwilkę, ja też już wychodzę.