Przejdź do zawartości

Hindi

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

< Okładka

Podręcznik
Język hindi

Witamy w podręczniku do nauki języka hindi w polskojęzycznym serwisie Wikibooks!

Spis treści[edytuj]

 1. Wprowadzenie
 2. Nauka czytania liter
 3. Rzeczownik
  1. rzeczowniki rodzaju męskiego
  2. rzeczowniki rodzaju żeńskiego
 4. Czasownik
  1. przykładowe czasowniki
  2. czas teraźniejszy ciągły
  3. czas przeszły
  4. czas przyszły
  5. Tryb rozkazujący
 5. Zaimek
  1. przypadki
 6. Przymiotnik
  1. stopniowanie przymiotnika
  2. przykładowe przymiotniki
 7. Budowa zdania
 8. Zdania podrzędnie złożone
  1. Zdania dopełnieniowe
  2. Zdania przydawkowe
  3. Zdania okolicznikowe czasu
  4. Zdania okolicznikowe miejsca
  5. Zdania okolicznikowe przyczyny
 9. Przedstawianie się
 10. Odmiana czasownika "być"
 11. Liczymy do dwudziestu
  1. Nauka liczenia od 21 do 100
  2. Liczby powyżej 100
 12. Kolory
 13. Dni tygodnia
 14. Kalendarz
 15. Rodzina
  1. Niektóre zawody
 16. Użycie w, na, od, do, z... w zwrotach
 17. Podstawowe zwroty i słowa
 18. Która jest godzina?
 19. postpozycje
  1. postpozycja "का" (ka)
  2. postpozycja "को" (ko)