Hindi/stopniowanie przymiotnika

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopień wyższy i najwyższy w przymiotnikach w języku hindi możemy utworzyć przez dodanie odpowiednich przysłówków lub za pomocą konstrukcji zdaniowej z użyciem odpowiednich postpozycji. Można go również utworzyć poprzez dodanie odpowiedniego sufiksu do przymiotnika. Jednak ostatni sposób jest niepraktyczny ze względu na ograniczoną liczbę przymiotników pochodzenia sanskryckiego i perskiego, do których się odnosi.

Stopień wyższy: Jeżeli przymiotnik występuje samodzielnie albo w zdaniu, które nie stanowi porównania, stopień wyższy tworzymy przez umieszczenie przed nim przysłówków: ज्यादा, अधिक, और (więcej, bardziej).
Nasz kraj jest cieplejszy - hamara desha aur garam hai
Pańska łazienka jest większa.

Analogicznie tworzy się również stopień niższy, przy czym przed przymiotnikiem pojawia się przysłówek कम (mniej).
Ta praca jest mniej trudna (łatwiejsza) - ye kaam kam kathin hai

Jeżeli w zdaniu występuje porównanie, stopień wyższy tworzymy za pomocą „postpozycji”: में, से lub ki tulana me, ke muquabale me, ki aapekha umieszczonej po rzeczowniku lub zaimku, do którego coś porównujemy.
Ten pokój jest większy od tamtego pokoju - ye kamra us kamre se bara he

Przymiotniki, które są zapożyczone z sanskrytu mogą tworzyć stopień wyższy lub niższy poprzez dodanie sufiksu pochodzącego z sanskrytu - तर, np. ऊंचतर - wyższy

Stopień najwyższy: Stopień najwyższy tworzy się na trzy sposoby:

  1. przez użycie złożenia zaimka सब (wszyscy) i postpozycji से umieszczonych przed przymiotnikiem.
  2. przez umieszczenie zaimka सब przed rzeczownikiem, do którego coś porównujemy, a po nim postpozycji से lub में
  3. przez powtórzenie przymiotnika z postpozycją से, która takie powtórzenie rozdziela, np. Daj im najlepsze ciastka (Unko acche se acche tikiye do)

Tworząc stopień najwyższy przymiotników pochodzenia sanskryckiego, można także utworzyć w sposób poprzez dodanie sufiksu -तम, np. ऊंचतम, a tworząc stopień najwyższy przymiotników pochodzenia perskiego, dodajemy -तरीन.