Hindi/stopniowanie przymiotnika

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopień wyższy i najwyższy w przymiotnikach w języku hindi możemy utworzyć przez dodanie odpowiednich przysłówków lub za pomocą konstrukcji zdaniowej z użyciem odpowiednich postpozycji. Można go również utworzyć poprzez dodanie odpowiedniego sufiksu do przymiotnika. Jednak ostatni sposób jest niepraktyczny ze względu na ograniczoną liczbę przymiotników pochodzenia sanskryckiego i perskiego, do których się odnosi.

Stopień wyższy Jeżeli przymiotnik występuje samodzielnie albo w zdaniu, które nie stanowi porównania, stopień wyższy tworzymy przez umieszczenie przed nim przysłówków: ज्यादा, अधिक, और (więcej, bardziej).
Nasz kraj jest cieplejszy - hamara desha aur garam hai
Pańska łazienka jest większa.

Analogicznie tworzy się również stopień niższy, przy czym przed przymiotnikiem pojawia się przysłówek कम (mniej).
Ta praca jest mniej trudna (łatwiejsza) - ye kaam kam kathin hai

Jeżeli w zdaniu występuje porównanie, stopień wyższy tworzymy za pomocą „postpozycji” में, से lub ki tulana me, ke muquabale me, ki aapekha umieszczonej po rzeczowniku lub zaimku, do którego coś porównujemy.
Ten pokój jest większy od tamtego pokoju - ye kamra us kamre se bara he

Przymiotniki, które są zapożyczone z sanskrytu mogą tworzyć stopień wyższy lub niższy poprzez dodanie sufiksu pochodzącego z sanskrytu - तर, np. ऊंचतर - wyższy

Stopień najwyższy Stopień najwyższy tworzy się na trzy sposoby:

  1. przez użycie złożenia zaimka सब (wszyscy) i postpozycji से umieszczonych przed przymiotnikiem.
  2. przez umieszczenie zaimka सब przed rzeczownikiem, do którego coś porównujemy, a po nim postpozycji से lub में
  3. przez powtórzenie przymiotnika z postpozycją से, która takie powtórzenie rozdziela, np. Daj im najlepsze ciastka (Unko acche se acche tikiye do)

Tworząc stopień najwyższy przymiotników pochodzenia sanskryckiego, można także utworzyć w sposób poprzez dodanie sufiksu -तम, np. ऊंचतम, a tworząc stopień najwyższy przymiotników pochodzenia perskiego, dodajemy -तरीन.