Historia dla gimnazjum/Czym jest filozofia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wprowadzenie[edytuj]

Słowo filozofia (φιλοσοφία) oznacza w różnych tłumaczeniach „miłość mądrości”, „miłośnik mądrości” lub „umiłowanie mądrości”. Sam wyraz wywodzi się od greckich słów philos (φιλος) – miłość i sophia (σοφια) – mądrość. Filozof, to jednak nie jest ten, który mądrość już posiadł, bowiem stanu absolutnej mądrości nie można posiadać, ale ten, który do mądrości dąży.

Filozofia już od samego swego początku była przede wszystkim stawianiem pytań, niż podawaniem odpowiedzi, zaś historia filozofii to dzieje stawiania nowych pytań i nowych sporów o poprawne odpowiedzi. Jednak wielu ludzi od nowa stawia sobie pytania o swoje miejsce w świecie, o prawdę i dobro, o sens swego istnienia. Właśnie w takich momentach każdy z nas staje się filozofem. By jednak uniknąć błędów przeszłości i stawiać nowe pytania konieczna jest pewna wiedza. Wiedza ta stanowi podstawę myśli filozoficznej.