Przejdź do zawartości

Historia dla gimnazjum

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

< Okładka i interwiki

Spis treści[edytuj]

 1. Wstęp

Prehistoria[edytuj]

 1. Afryka – kolebka ludzkości Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
 2. Początki człowieka rozumnego Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
 3. Rewolucja neolityczna Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
 4. Prehistoria – powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.11.2011)

Starożytność[edytuj]

 1. Najstarsze cywilizacje
  1. Mezopotamia Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.11.2011)
  2. Starożytny Egipt
  3. Starożytny Izrael Etap rozwoju: 75% (w dniu 23.05.2011)
  4. Najstarsze cywilizacje – powtórzenie
 2. Starożytna Grecja
  1. Hellada i Hellenowie Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  2. Sparta Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  3. Demokratyczne Ateny Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  4. Wojny grecko-perskie Etap rozwoju: 100% (w dniu 05.08.2011)
  5. Religia Greków Etap rozwoju: 100% (w dniu 05.08.2011)
  6. Kultura i sztuka Greków Etap rozwoju: 50% (w dniu 05.08.2011)
  7. Aleksander Wielki Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.05.2011)
  8. Starożytna Grecja – powtórzenie Etap rozwoju: 25% (w dniu 25.11.2011)
 3. Starożytny Rzym
  1. Początki Rzymu Etap rozwoju: 75% (w dniu 05.08.2011)
  2. Ekspansja Rzymian Etap rozwoju: 50% (w dniu 29.10.2011)
  3. Następstwa wielkich podbojów
  4. Od republiki do cesarstwa
  5. Cesarstwo rzymskie
  6. Osiągnięcia Rzymian
  7. Religia i obyczaje Rzymian
  8. Kultura i sztuka rzymska
  9. Chrześcijanie
  10. Upadek Rzymu

Średniowiecze[edytuj]

 1. Początki średniowiecza
  1. Bizancjum Etap rozwoju: 50% (w dniu 23.05.2011)
  2. Arabowie i islam
  3. Germanowie na ziemiach Rzymu
  4. Państwo Franków Etap rozwoju: 50% (w dniu 23.05.2011)
  5. Cesarstwo Ottonów Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
  6. Słowianie Etap rozwoju: 75% (w dniu 23.05.2011)
  7. Feudalizm
  8. Sztuka romańska
  9. Kościół na początku drugiego tysiąclecia
  10. Początki średniowiecze – powtórzenie
 2. Polska pierwszych Piastów
  1. Rządy Mieszka I Etap rozwoju: 100% (w dniu 03.07.2011)
  2. Bolesław Chrobry Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
  3. Kryzys i odbudowa Polski w XI wieku Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.05.2011)
  4. Państwo Bolesława Krzywoustego Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.07.2011)
  5. W Polsce pierwszych Piastów
  6. Powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
 3. Pełne średniowiecze
  1. Wyprawy krzyżowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  2. Stany społeczne Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Średniowieczne miasta
  4. Nauka i literatura w średniowieczu
  5. Sztuka gotycka Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  6. Pełne średniowiecze – powtórzenie
 4. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski
  1. Początki rozbicia dzielnicowego Etap rozwoju: 75% (w dniu 05.08.2011)
  2. Polska w pierwszej połowie XIII wieku Etap rozwoju: 100% (w dniu 11.06.2011)
  3. Ku zjednoczeniu ziem polskich Etap rozwoju: 75% (w dniu 16.08.2011)
  4. Panowanie Władysława Łokietka Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.08.2011)
  5. Czasy Kazimierza Wielkiego. Unia z Węgrami
  6. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski – powtórzenie
 5. Jagiellonowie na tronie polskim
  1. Unia z Litwą. Rządy Władysława Jagiełły Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  2. Bitwa pod Grunwaldem Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Czasy Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka Etap rozwoju: 100% (w dniu 30.10.2011)
  4. Gospodarka, społeczeństwo i kultura w Polsce późnośredniowiecznej
  5. Jagiellonowie na tronie polskim – powtórzenie
 6. Schyłek średniowiecza'
  1. Późne średniowiecze Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.08.2011)
  2. Ku odrodzeniu Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.08.2011)
  3. Schyłek średniowiecza – powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)

Nowożytność[edytuj]

 1. Renesans w Europie. Wiek XVI
  1. Renesans i humanizm w Europie
  2. Sztuka renesansu
  3. Ameryka i Azja w średniowieczu i starożytności Etap rozwoju: 75% (w dniu 20.11.2011)
  4. Wielkie odkrycia geograficzne
  5. Gospodarka Europy w czasach odrodzenia
  6. Reformacja Etap rozwoju: 50% (w dniu 20.11.2011)
  7. Renesans w Europie. Wiek XVI – powtórzenie
 2. Rzeczpospolita w czasach odrodzenia
  1. Początki demokracji szlacheckiej
  2. Złoty wiek Rzeczypospolitej
  3. Renesans na ziemiach polskich
  4. Rzeczpospolita w czasie pierwszych władców elekcyjnych Etap rozwoju: 50% (w dniu 20.11.2011)
  5. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku
 3. Europa w XVII wieku
  1. Barok w Europie
  2. Europa Zachodnia w XVII wieku
 4. Rzeczpospolita w XVII wieku
  1. Barok na ziemiach Rzeczypospolitej
  2. Wojny polsko-szwedzkie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Wojny polsko-rosyjskie. Problem kozacki Etap rozwoju: 75% (w dniu 20.11.2011)
  4. Wojny polsko-tureckie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  5. Oligarchia magnacka i wewnętrzny rozpad
 5. Europa i świat w XVIII wieku
  1. Oświecenie
  2. Postacie z filozofii nowożytnej
  3. Klasycyzm i rokoko
  4. Rosja w XVIII wieku
  5. Prusy w XVIII wieku
  6. Austria w XVIII wieku
  7. Narodziny Stanów Zjednoczonych
  8. Wielka Rewolucja Francuska
 6. Rzeczpospolita w XVIII wieku
  1. Czasy saskie
  2. Oświecenie na ziemiach Rzeczypospolitej
  3. Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  4. Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja i II rozbiór Polski
  5. Insurekcja kościuszkowska. Upadek Rzeczypospolitej Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  6. Rzeczpospolita w XVIII wieku – powtórzenie

XIX wiek[edytuj]

 1. Wojny napoleońskie
  1. Napoleon podbija Europę
  2. Polacy w czasach napoleońskich Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  3. Wojny napoleońskie – powtórzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
 2. Świat po kongresie wiedeńskim
  1. Kongres wiedeński Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.11.2011)
  2. Powstanie listopadowe
  3. Wiosna ludów
  4. Zjednoczenie Niemiec i Włoch
  5. Powstanie styczniowe
  6. Trzech zaborców, trzy światy – życie pod obcym panowaniem

Współczesność[edytuj]

 1. I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne na świecie
  1. Świat zmierza ku wojnie – przyczyny i wybuch konfliktu
  2. Przebieg I wojny światowej Etap rozwoju: 50% (w dniu 23.11.2011)
  3. Rewolucje rosyjskie w 1917 roku Etap rozwoju: 100% (w dniu 23.11.2011)
  4. Koniec I wojny światowej Etap rozwoju: 100% (w dniu 24.11.2011)
  5. Świat po I wojnie światowej
  6. Włochy w okresie międzywojennym
  7. Traktat wersalski
  8. Powojenne Niemcy
  9. Wielka wojna" i odzyskanie niepodległości – powtórzenie
 2. Odzyskanie niepodległości. Czasy międzywojenne w Polsce
  1. Sprawa polska
  2. Odzyskanie niepodległości
  3. Walki o granice Polski
  4. Przewrót majowy i rządy sanacji
 3. Dwudziestolecie międzywojenne na świecie
  1. Wielki kryzys
  2. Rozwój systemów totalitarnych w Europie
 4. II wojna światowa
  1. Geneza II wojny światowej
  2. Początek II wojny światowej Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.11.2011)
  3. Ludność cywilna Europy w czasie II wojny światowej
  4. Atak Hitlera na Rosję. Kontrofensywa Aliantów
  5. Mocarstwa kształtują obraz powojennego świata. Ostateczne pokonanie Niemiec
  6. II wojna światowa – powtórzenie
 5. Po II wojnie światowej
  1. Polska w komunizmie
  2. Polska za czasów Gierka
  3. Jan Paweł II
  4. Solidarność
  5. Zimna wojna na świecie
  6. Unia Europejska
  7. Amerykańskie supermocarstwo
  8. Wojna w Wietnamie
  9. Polska po 1989 roku
  10. Świat po 1989 roku
  11. XXI wiek

Materiały dodatkowe[edytuj]

 1. Kalendarium

Filozofia[edytuj]

 1. Czym jest filozofia
 2. Jak dzieli się filozofię?
 3. Czym jest historia filozofii?
 4. Dlaczego warto uprawiać filozofię?

Inne strony[edytuj]

 1. Autorzy
 2. Bibliografia
 3. Rozdziały usunięte z podręcznika