Przejdź do zawartości

Historia dla gimnazjum/Dlaczego warto uprawiać filozofię?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Władysław Tatarkiewicz pisał, iż filoz. jest nauką o tym co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze. Jej zakres jest ze wszystkich nauk najobszerniejszy, natomiast pojęcia najogólniejsze. Właśnie dlatego m.in. powinniśmy uprawiać filoz.. Poznając filoz., jej dzieje oraz ludzi którzy przyczynili się do jej rozwoju uczymy się tego jak ludzkość patrzyła na świat dawniej a także tego jak dziś możemy wykorzystać dawne dokonania do zrozumienia otaczającego nas świata. Może wydawać się, że filoz. to dziedzina trudna i nudna a większość filozofów to ludzie, którzy "bujają w obłokach"[1] lub też "nieodpowiedzialnie bajdurzą"[2]. Zagadnienia filoz. obejmują to co wspólne dla każdej innej nauki.

Przypisy

  1. Cześć 1 Zagadnienia filozoficzne: Wstęp. W: Georges Politzer: Wykład filozofii. T. I: Zasady podstawowe. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949, s. 9.
  2. Jan Hartman, Tomasz Mazur, Piotr Marciszuk: Po co filozofia w szkole? (pol.). Gazeta Wyborcza, 2008-06-13. [dostęp 2009-11-14].