Historia dla gimnazjum/Najstarsze cywilizacje/ćwiczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

1. Wyjaśnij w jaki sposób warunki naturalne wpłynęły na powstanie pierwszych cywilizacji Bliskiego Wschodu.

2. Wymień najważniejsze osiągnięcia Sumerów.