Przejdź do zawartości

Historia dla gimnazjum/Okładka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Historia dla Gimnazjum

Prehistoria, Starożytność, Średniowiecze, Nowożytność, Współczesność

Drogi czytelniku, właśnie masz przed sobą podręcznik historii dla gimnazjum, pisany przez społeczność internautów, całkiem bezinteresownie. W chwili obecnej obejmuje on znikomą część historii, jeśli chodzi o zakres chronologiczny. Z pewnością o wielu ważnych wydarzeniach i zagadnieniach brakuje nawet wzmianki – co oznacza dużo pracy przed nami. Ale do zmiany tego możesz przyczynić się nawet Ty. Wystarczy, że znajdziesz wolną chwilę, otworzysz okno edycji i zaczniesz pisać nowe strony tego podręcznika.

Czym jest historia?

Historia jest nauką o dziejach, czyli o tym, co się wydarzyło w przeszłości. Przeszłość to jednak bardzo ogólne określenie. Powstanie Układu Słonecznego czy naszej planety to także wydarzenia z przeszłości, a jednak nikt nie nazwie historykiem człowieka zajmującego się tymi problemami. Historia zajmuje się wydarzeniami z dziejów ludzkości.

Praca historyka

Czym w takim razie zajmuje się historyk? Bada przeszłość, korzystając głównie ze źródeł pisanych, tzn. różnego rodzaju tekstów, np. na kamieniu, glinianych tabliczkach, papirusie lub papierze, sporządzonych przez ludzi od chwili wynalezienia pisma. Niestety, niewiele z nich zachowało się do dzisiejszych czasów. Im dalsza przeszłość, tym mniej źródeł. Opisywanie przeszłości na podstawie zachowanych źródeł jest niełatwym zajęciem. To, co zostało, przypomina bowiem układankę, w której brakuje wielu elementów. Historyk ma wiele wspólnego z innym zawodem - detektywem, tak jak on musi znajdować i analizować ślady oraz odróżniać prawdę od zmyślenia, ponieważ dawnym autorom podobnie jak współczesnym nie brakowało fantazji.

Dlaczego badamy przeszłość?

Historycy podejmowali swoje badania w różnych celach: by z przeszłości wyciągnąć przykłady do teraźniejszych działań, by uzasadnić motywy działania jednostek, państw, narodów lub organizacji religijnych oraz by zebrać naukową wiedzę o przeszłości. Aby osiągnąć cele naukowe, historyk musi być krytyczny wobec źródeł historycznych, a także umieć powiązać pojedyncze fakty z szerszymi procesami dziejowymi.

Jaki wpływ na historię ma jeden człowiek?

Historycy mają różne zdanie w sprawie znaczenia jednostki w procesie dziejowym: niektórzy są przekonani, że siłą napędową dziejów są czynniki, na które ludzie nie mają wpływu, a inni sądzą, że o biegu historii decydują wybitne jednostki.