Przejdź do zawartości

Historia powszechna/Źródła historyczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Źródła historyczne


Jak wiadomo historii z kosmosu nie wymyślono. Pewnego razu nie usiadł pewien człowiek i nie napisał dziejów wszystkich państw ot tak sobie. Tych ludzi było więcej. O wiele. I proces tworzenia historii wcale nie odbył się podczas jednego dnia. Trwał wieki. I trwa nadal. Poza tym nikt jej nie wymyśla. Tworzą ją ludzie. Utrwalone i zachowane pozostałości myśli, działania, czy w ogóle życia ludzkiego, nazywamy źródłami historycznymi. Źródła te mogą być zarówno niepisane, jak i pisane.

Źródła niepisane Źródła pisane
Materialne

domostwa, odzież, narzędzia, broń, ozdoby, pieniądze

Źródła opisowe

kroniki, roczniki, pamiętniki, dzieła naukowe

Sztuka

malarstwo, grafika, plakat, rzeźba, film, muzyka

Źródła aktowe

kodeksy praw, konstytucje, nadania, dekrety, traktaty międzynarodowe, regulaminy i statuty, umowy

Architektura Źródła listowe

korespondencja urzędowa, korespondencja prywatna

Obyczaje

tańce,przyśpiewki, obyczaje ludowe, rytuały np. postrzyżyny, ceremonie np. koronacyjna, ślubna,

Prasa

prasa periodyczna, prasa tematyczna

Przekaz audio-wizualny

filmy dokumentalne, audycje radiowe, przemówienia, relacje z wydarzeń i uroczystości

Pisma "ulotne"

ulotki np. wyborcze, broszury, etykiety, instrukcje, rachunki np. kasowe, blankiety

Odtwarzając wydarzenia z przeszłości, trzeba dotrzeć do jak największej liczby źródeł. Należy ocenić ich przydatność, odczytać znaczenie, sprawdzić wiarygodność, porównać ze sobą. Dopiero po takim badaniu, często żmudnym i pracochłonnym, można przystąpić do odtwarzania i wyjaśniania wydarzeń historycznych.