Przejdź do zawartości

Historia powszechna

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Podręcznik
Historia powszechna

Podręcznik „Historia Świata” ma za zadanie spisać dzieje ludzkości od pojawienia się pierwszych przodków człowieka kilka milionów lat temu do czasów obecnych. Każdy może przyczynić się do rozwoju tej zawierającej na chwilę obecną bardzo mało informacji publikacji – wystarczą jedynie dobre chęci i odrobina wolnego czasu. Obecnie spis treści nie jest pełny, głównie dlatego, że byłoby w nim bardzo dużo pustych, czerwonych linków, co odstraszyłoby czytelników i potencjalnych edytorów, dlatego też, jeżeli chcesz przyczynić od rozwoju podręcznika, dodaj na stronie, którą obecnie czytasz link do rozdziału, który chcesz stworzyć, a następnie przystąp do edycji.

SPIS TREŚCI[edytuj]

 1. Wstęp
 2. Źródła historyczne
 3. Periodyzacja dziejów

PREHISTORIA[edytuj]

 1. Ewolucja człowiekowatych w miocenie i pliocenie
 2. Paleolit
 3. Neolit
 4. Prehistoria na ziemiach polskich

STAROŻYTNOŚĆ[edytuj]

Mezopotamia[edytuj]

 1. Mezopotamia - wstęp
 2. Mity i wierzenia ludów Mezopotamii
 3. Sumerowie
 4. Akadowie
 5. Babilończycy
 6. Asyryjczycy
 7. Persowie

Afryka Północna[edytuj]

 1. Starożytny Egipt
 2. Mity i wierzenia starożytnych Egipcjan
 3. Starożytna Nubia

Palestyna i Fenicja[edytuj]

 1. Starożytny Izrael
  1. Władcy Izraela
 2. Judaizm
 3. Fenicjanie

Europa prehistoryczna[edytuj]

 1. Europa przed przybyciem Indoeuropejczyków
 2. Indoeuropejczycy

Starożytna Grecja[edytuj]

 1. Starożytna Grecja
 2. Minojczycy
 3. Greckie polis
 4. Początki filozofii greckiej
 5. Pitagoras i pitagorejczycy
 6. Greccy filozofowie przyrody
 7. Aleksander Wielki

Starożytny Rzym[edytuj]

 1. Rzym w okresie królestwa
 2. Rzym za czasów republiki
 3. Cesarstwo rzymskie
 4. Początki chrześcijaństwa
 5. Upadek Cesarstwa Rzymskiego

Europa barbarzyńska[edytuj]

 1. Scytowie
 2. Trakowie
 3. Dakowie
 4. Ilirowie
 5. Iberowie
 6. Hunowie
 7. Celtowie
 8. Germanowie
 9. Bałtowie

Azja Środkowa, Indie i Daleki Wschód[edytuj]

 1. Starożytne Indie
 2. Starożytne Chiny
 3. Starożytna Japonia

Pozostałe cywilizacje[edytuj]

 1. Afryka subsaharyjska
 2. Australia i Oceania
 3. Najstarsze kultury Ameryki Środkowej i Południowej
  1. Olmekowie
  2. Majowie

ŚREDNIOWIECZE[edytuj]

Europa Zachodnia[edytuj]

 1. Wielka wędrówka ludów
 2. Wikingowie
 3. Frankowie
 4. Francja średniowieczna
 5. Niemcy średniowieczne
 6. Kryzys Kościoła i schizma wschodnia
 7. Czas krucjat
 8. Feudalizm
 9. Życie codzienne w średniowieczu
 10. Wojna stuletnia
 11. Czarna śmierć
 12. Kultura i nauka w średniowieczu
 13. Rola Kościoła w średniowieczu
 14. Husytyzm
 15. Romanizm
 16. Gotyk

Europa Środkowa i Wschodnia[edytuj]

 1. Słowianie
 2. Wielkie Morawy
 3. Węgry średniowieczne
 4. Czechy Przemyślidów
 5. Początki Rusi
 6. Polska pierwszych Piastów
 7. Bolesław Chrobry
 8. Upadek i odnowienie średniowiecznej Polski
 9. Bolesław Szczodry
 10. Władysław Herman
 11. Bolesław Krzywousty
 12. Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce
 13. Pomorze średniowieczne
 14. Rozbicie dzielnicowe Polski
 15. Krzyżacy
 16. Kształtowanie się Litwy i państwo Mendoga
 17. Polska ostatnich Piastów i Andegawenów
 18. Polska pierwszych Jagiellonów

Bliski Wschód i Afryka Północna[edytuj]

 1. Cesarstwo Bizantyjskie
 2. Początki islamu

Afryka Zachodnia[edytuj]

 1. Dogoni
 2. Królestwo Mali
 3. Songhaj
 4. Benin
 5. Kongo
 6. Wielki Zimbabwe

Azja[edytuj]

 1. Mongołowie
 2. Średniowieczna Japonia

Ameryka Północna[edytuj]

 1. Indianie Ameryki Północnej

Ameryka Środkowa i Południowa[edytuj]

 1. Aztekowie
 2. Inkowie

WIEK XVI I XVII[edytuj]

Europa Zachodnia[edytuj]

 1. Druk
 2. Odrodzenie
 3. Gospodarka w okresie renesansu
 4. Reformacja i wojny religijne
 5. Barok
 6. Reformacja naukowa
 7. Ludwik XIV

Ameryka[edytuj]

 1. Odkrywanie Ameryki
 2. Konkwistadorzy

Polska[edytuj]

 1. Jagiellonowie
 2. Wojny z Krzyżakami
 3. Unia lubelska
 4. Złoty wiek Polski
 5. Rzeczpospolita pod panowaniem królów elekcyjnych

WIEK XVIII[edytuj]

Polska[edytuj]

 1. Dynastia Wazów
 2. Polska w czasach wojen
 3. Michał Korybut Wiśniowiecki oraz Jan III Sobieski
 4. Kryzys Polski
 5. Stanisław August Poniatowski i rozbiory

Świat[edytuj]

 1. Rewolucja francuska
 2. Rewolucja amerykańska
 3. Kolonie
 4. Habsburgowie

1789–1870[edytuj]

 1. Polska a Napoleon
 2. Polacy na emigracji
 3. Powstanie listopadowe
 4. Powstanie styczniowe
 5. Rozwój przemysłu

1870–1918[edytuj]

 1. Epoka pozytywizmu
 2. I wojna światowa

OKRES MIĘDZYWOJENNY[edytuj]

 1. Rewolucja w Rosji
 2. Komunizm
 3. Europa po I wojnie światowej
 4. Niepodległa Polska
 5. Wojna polsko-litewska 1920
 6. Przewrót majowy w Polsce i rządy sanacji
 7. Włochy
 8. Wojna domowa w Hiszpanii
 9. Stany Zjednoczone
 10. Niemcy
 11. Marsz ku II wojnie światowej

II WOJNA ŚWIATOWA[edytuj]

 1. Kampania wrześniowa
 2. Wojna zimowa
 3. Zachodnia kampania Hitlera
 4. Front wschodni
 5. Polska pod okupacją
 6. Aliancki desant na Europę
 7. Powstanie warszawskie
 8. Ofensywa radziecka
 9. II wojna światowa w Afryce
 10. II wojna światowa w Azji i w Oceanii
 11. Kres II wojny światowej
 12. Życie w okresie II wojny światowej

CZASY POWOJENNE[edytuj]

Polska[edytuj]

 1. Początki PRL
 2. Polska w czasach "odwilży"
 3. Wystąpienia robotnicze na Wybrzeżu 1970 r
 4. Polska Edwarda Gierka
 5. Wybór na papieża Jana Pawła II
 6. Lata 80. w Polsce
 7. Polska po wyborach kontraktowych
 8. Polska w latach dziewięćdziesiątych
 9. Początek XXI wieku w dziejach Polski
 10. Prezydentura Bronisława Komorowskiego

Europa[edytuj]

 1. Zimna wojna
 2. Obalenie komunizmu w Europie
 3. Rosja po 1989 r.

Świat[edytuj]

 1. Komunizm na świecie
 2. Okres wojen
  1. Wojna w Wietnamie
 3. XXI wiek

DODATKI[edytuj]

KALENDARIA[edytuj]

 1. Renesans
 2. Przed II wojną światową
 3. Odkrycia astronomiczne

GENEALOGIA[edytuj]

 1. Piastowie (Odrębny podręcznik.)

BIOGRAFIE[edytuj]

 1. Abraham Lincoln
 2. Adolf Hitler
 3. James Cook
 4. Jan Paweł II
 5. Jerzy Waszyngton
 6. Joanna d'Arc
 7. Juliusz Cezar
 8. Lech Kaczyński
 9. Leonardo da Vinci
 10. Martin Luther King
 11. Biografie wynalazców

UZUPEŁNIENIA[edytuj]

 1. Wersja do druku
 2. Bibliografia